KODE reduserte energiforbruket med 25 %

Dato June 21st, 2023
På hjørnet ved Lille Lungegårdsvann i Bergen, ligger et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. Gjennom et flerårig energispareprosjekt med Entro har Kode redusert energiforbruket betraktelig.

KODE reduserte energiforbruket med 25 %

På hjørnet ved Lille Lungegårdsvann i Bergen, ligger et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. Gjennom et flerårig energispareprosjekt med Entro har Kode redusert energiforbruket betraktelig.

Siden 2019 har KODE redusert energiforbruket i flere av sine bygg – fra Edvard Griegs villa og Troldsalen på Troldhaugen, til Harald Sæverud museum og Kode 1,2,3 og 4.

Samarbeidet med Entro startet da ENOVA hadde støtteprogrammet «Helhetlig kartlegging» i 2019. Etter å ha kartlagt alle byggene til Kode og identifisert energieffektive tiltak, ble det inngått avtale om et treårig energispareprosjekt – med mål om 20 % energibesparelse.

- Besparelsen er oppnådd uten noen investeringer. Det er kun gjort nødvendige justeringer på drift av elektriske anlegg, forteller avdelingsdirektør for forvaltning, drift og teknikk i Kode, Vera Iversen.

Driftstiltak for museene

Tiltakene på byggene har utelukkende vært driftstiltak, utført av driftsorganisasjonen til Kode og Bergen kommune.

Kode bruker systemet Optima for energioppfølging, og det utarbeides månedlige rapporter som viser strømforbruket fordelt på de ulike byggene.

Les også: Enova varsler nye ordninger for energieffektivisering

Ifølge Gard har fokuset på det eksisterende energiforbruket samt Kode sitt eget engasjement rundt prosjektet, vært nøkkelen til de gode besparelsene som er gjort siden våren 2019.

- Ventilasjonsanleggene har blitt justert etter faktiske behov, temperatur og tider. I tillegg har varmeanleggene blitt optimalisert, og det har blitt forhandlet frem bedre avtaler på strøm og avfalls-avtaler, forteller Gard.

Flere investeringsprosjekter på gang

I 2022 søkte Kode om Enova-støtte til investeringsprosjekter, som vil føre til videre reduksjon av forbruket. De har nå fått innvilget Regjeringens strømstøtte og investeringsstøtte.

Fremover planlegges det å oppgradere ventilasjonssystemer og installere solcelleanlegg.

- Styret har besluttet at alle tiltak som organisasjon har fått støtte til, skal gjennomføres i 2023-2024. Vi ser at vi i KODE har fått gode råd og utredninger fra ENTRO, og fortsetter samarbeidet fremover, forteller Vera.

Les også: Alt du må vite om driftsoptimalisering av bygg

- Kode sin driftsorganisasjon, i samarbeid med driftsansvarlig i Bergen kommune, kjenner byggene svært godt, og har vært åpne for å gjøre de endringene som må til. De følger opp tiltakene og sørger for at det inneklimaet som kunsten krever, holder seg stabilt, avslutter Gard.

Header-foto av: Thor Brødreskift. Hentet fra Kode.

Vil du holde deg oppdatert på alt som skjer i Entro?

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss