Alt du må vite om driftsoptimalisering av bygg

Dato April 21st, 2023
Driftsoptimalisering er det enkleste og raskeste grepet du kan ta for å spare energi. Med en driftsoptimalisering får du nemlig enkle tiltak for bygget ditt, som kan resultere ressursbesparelse – både for energiforbruk og kostnader. Les hva en driftsoptimalisering er for noe, og hvordan den foregår her.

Alt du må vite om driftsoptimalisering av bygg

Driftsoptimalisering er det enkleste og raskeste grepet du kan ta for å spare energi. Med en driftsoptimalisering får du nemlig enkle tiltak for bygget ditt, som kan resultere ressursbesparelse – både for energiforbruk og kostnader. Les hva en driftsoptimalisering er for noe, og hvordan den foregår her.

Hva er en driftsoptimalisering?

Driftsoptimalisering refererer til en prosess som skal optimalisere energiforbruket i et bygg. På denne måten reduseres kostnadene for eiere eller leietakere av næringsbygg.

– Under driftsoptimaliseringen er det viktigste å sørge for at byggets tekniske anlegg fungerer effektivt og riktig, slik at det ikke oppstår unødvendige utgifter og energisvinn, forteller Energi- og miljørådgiver hos Entro, Laura Wiken.

Entro tilbyr driftsoptimalisering for ulike typer næringsbygg, og har jobbet sammen med mange forskjellige kunder på prosjekter som innebærer en forbedring av energieffektivitet gjennom driftsoptimalisering.

Driftsoptimalisering for fremtiden: Les hvordan vi hjelper RBK med å energieffektivisere Lerkendal her!

Slik foregår en driftsoptimalisering

Driftsoptimalisering kan gjøres ved å justere innstillinger på anlegg, for eksempel ventilasjonsanlegg. Slike justeringer gjøres basert på bruken av bygget, med tilrettelegging for både hvem som bruker det og når. Hvis et næringsbygg står tomt eller har nedetid på visse tidspunkt, bør nemlig driften tilpasses dette.

– Det er viktig å ta utgangspunkt i den faktiske bruken av bygget. Det er også viktig å identifisere og eliminere driftsfeil, samt uhensiktsmessige operasjoner som kan forårsake energitap, forteller Laura.

Dette er vanlige tiltak for en driftsoptimalisering:

  • Regulering av luftmengden i bygningen

  • Justering av temperatur, slik at oppvarming og nedkjøling er korrekt

  • Oppsett av automatiske innstillinger i systemet, for å redusere manuelt arbeid

  • Overvåking av anlegg for å identifisere feil og mangler

  • Installasjon av automatisk styringssystem for å overvåke og justere anlegget og optimalisere energiforbruket

  • Implementering av effektiv energiledelse og opplæring av ansatte

Les også: Fem effektive energitiltak for bygget ditt

Driftsoptimalisering bør gjøres med jevne mellomrom

Driftsoptimalisering kan være veldig nyttig for eiere eller forvaltere av næringsbygg, spesielt de som ønsker å redusere driftskostnadene knyttet til energi.

Om du ønsker å forbedre inneklimaet i et bygg, er det også fordelaktig å få utført en driftsoptimalisering. Det kan utgjøre en stor forskjell på luftkvalitet og stabiliteten til temperaturen. Dermed er det også viktig for trivselen til brukerne av bygget. Det er heller ikke et tiltak du nødvendigvis gjør kun én gang, uten oppfølging eller endringer på sikt.

– Optimalisering kan utføres jevnlig, for eksempel i forbindelse med en ny sesong eller ved endringer i bruken av bygget det gjelder. Tiltak og endringer bør også følges opp i ettertid for å sikre at optimaliseringen var vellykket, forklarer Laura.

Derfor lønner det seg å gjøre en driftsoptimalisering

– Med jevnlig oppfølging og tilrettelegging, kan driftsoptimalisering gi flere fordeler. Blant annet kostnadsbesparelser for eiere eller leietakere, forteller Laura videre.

Fire fordeler med driftsoptimalisering:

1.    Bedre inneklima

2.    Mindre energiforbruk

3.    Mindre forbruk = sparte penger

4.    Bærekraftig og enklere drift med automatisering og optimaliserte verktøy eller systemer

Før en driftsoptimalisering, bør det gjøres en kartlegging. Les mer om energikartlegging her!

Hva skal du velge: Driftsoptimalisering eller oppgradering?

Forskjellen på en driftsoptimalisering og en full oppgradering, er at sistnevnte gjerne forutsetter utskiftning av anlegg, system eller verktøy. En oppgradering er dermed mer kostbart, og bør ikke være førstevalget når du skal energieffektivisere bygget ditt.

– Under en oppgradering erstattes ofte eksisterende utstyr med et nytt og mer effektivt alternativ. En optimalisering dreier seg derimot om å gjøre eksisterende utstyr og systemer så effektive som mulig. Dette gjør vi gjennom å identifisere og eliminere ineffektiv drift og feil, forteller Laura.

Under en optimalisering forsøker du altså å jobbe med det du allerede har, og dermed unngå unødvendige, dyre investeringer. En driftsoptimalisering er også ofte nok for å oppnå merkbare resultater på energieffektiviteten til et bygg. Det er derfor lurt å starte med en optimalisering, og investere i større oppgraderinger først når det faktisk er nødvendig.

Entro gjør driftsoptimaliseringen for deg

Entro kan tilby ekspertise innenfor energieffektivitet og bærekraft, teknisk kunnskap og overvåkning av anlegg for å identifisere ineffektiv drift og feil.

– Når vi arbeider med driftsoptimalisering, jobber vi tett med kunden. Dette inkluderer befaring på bygget sammen med driftsansvarlig, samt grundige analyser og kompetanseoverføring til driftsorganisasjon. Du vil kunne se resultater på svært kort tid etter denne prosessen, avslutter Laura.

Les mer: Entro Ecopilot gjør driftsoptimaliseringen for deg

La oss hjelpe deg med å driftsoptimalisering, så er du sikker på at du får mest mulig igjen for det du har investert i anlegg og systemer i bygget ditt.

Våre rådgivere kan bistå både med kartlegging, og innføring av tiltak på kort og lang sikt.

Laura Steinsbø Wiken

Vil du holde deg oppdatert på nye saker fra Entro?

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss