Dette innebærer en energikartlegging

Dato March 17th, 2023
En grundig energikartlegging er første steg mot en mer bærekraftig og energieffektiv bygning. Kartleggingen avdekker forbedringspotensialet og tilstanden til bygget, slik at jobben med å optimalisere blir enklere og mer oversiktlig. Les hvordan en energikartlegging fra Entro foregår her!

Dette innebærer en energikartlegging

En grundig energikartlegging er første steg mot en mer bærekraftig og energieffektiv bygning. Kartleggingen avdekker forbedringspotensialet og tilstanden til bygget, slik at jobben med å optimalisere blir enklere og mer oversiktlig. Les hvordan en energikartlegging fra Entro foregår her!

Gjennom en energikartlegging avdekker man hvilke tiltak som kan forbedre energiforbruk og miljø, i en eller flere bygninger.

Kartleggingen kan blant annet ta for seg bygg, tekniske anlegg og systemer for energioppfølging. Slik får vi best mulig oversikt over mulige energi-, effekt og klimatiltak i hele bygningsmassen. Kort oppsummert innebærer energikartleggingen å få så god oversikt som mulig. Dette gjøres gjennom:

  • Innledende kartlegging

  • Måling

  • Analysering

Energikartlegging i fem steg

Hensikten med en grundig energikartlegging er å innhente all nødvendig informasjon, slik at du som byggeier har det beste utgangspunktet for å ta en beslutning på hva som bør gjøres.

En komplett kartlegging kan deles opp i fem steg. Det er også mulig å velge ut enkelte steg fra kartleggingen, uten å forplikte seg til alle fem.

Hos Entro pleier vi å anbefale alle stegene der det er relevant.

Dette er de fem stegene i energikartleggingen vår:

1. Kartlegging, befaring og utarbeidelse av rapport

Selve kartleggingen er første steg. Kartleggingsprosessen blir dokumentert, og ut fra funnene kan vi avgjøre veien videre.

Funnene under kartleggingen samles i en tiltaksrapport, som vil fungere som underlaget for resten av arbeidet.

Entro gjør alltid befaringer under kartleggingen ved behov. I tillegg ser vi på informasjonen knyttet til eksisterende systemer og data hos kundene våre. Slik får vi et bredt og oversiktlig utgangspunkt før vi går videre.

2. Energiattest

Entro utarbeider energiattest på bygget det er snakk om, både når vi har gjennomført den første kartleggingen og når energitiltakene er tatt i bruk senere. Den første energiattesten gir oss et oversiktsbilde som vi kan jobbe videre med.

Målet er at den innledende energiattesten skal forbedres betraktelig, slik at det er enkelt å se hvor mye tiltakene har å si for energieffektiviteten.

3. Tilrettelagde tiltakslister

Når den innledende undersøkelsen er gjennomført, og vi har levert en energiattest, kan vi gå i gang med konkrete tiltakslister. Tiltakene er alltid skreddersydd den enkelte kunde og bygget det gjelder.

Vi gjør også en vurdering av hvilke ressurser som kreves for enkelte tiltak, risikoen ved overgang til andre løsninger og hvilken effekten det vil ha å investere i tiltakene.

Dermed kan du være sikker på at du vet akkurat hva tiltakene vil innebære for deg og ditt bygg.

4. EOS og målestruktur

EOS står for energioppfølgingssystem, og er en samlebetegnelse for ulike systemer som hjelper deg å følge med på viktig data som blant annet påvirker energiforbruk.

Under energikartleggingen foreslår vi et oppfølgingssystem og en målestruktur med målere, som passer ditt bygg og din virksomhet. Vi tar da stilling til hvor mange målere som trengs, og hvor de spesifikt skal plasseres.

Vi kan også hjelpe med å optimalisere systemer som allerede er på plass, hvis det er mulig.

Det er vanlig at EOS samler:

  • Data på energiforbruk i bygget

  • Data fra driften av bygget og virksomheten

  • Data fra eventuell produksjon

  • Data på temperatur og vær fra meteorologiske målere

Den samlede dataen som et EOS samler og kombinerer gir et komplekst og oversiktlig grunnlag, som gjør det enklere å tilrettelegge for mer energieffektiv drift av et bygg.

Les også: Veien til et bærekraftig bygg

5. Hjelp til avtalevurdering

Ved behov vurderer vi også virksomhetens eksisterende kraftavtaler. Byggeiere og bedrifter har nemlig ofte kraftavtaler som ikke nødvendigvis er tilpasset drift eller faktisk energiforbruk.

Hvis avtalene tilpasses, eller du flytter avtalen til en annen aktør, er det muligheter for å spare penger på strømutgifter.

Tre ulike typer tiltak fra energikartleggingen

Basert på funnene i kartleggingen og energiattesten, utarbeider vi tiltak som er tilrettelagt spesifikt til virksomheten din.

Vi pleier å dele opp tiltakene i tre forskjellige kategorier. De tre ulike kategoriene viser til hvor mye arbeid tiltakene innebærer og hvilke resultater som kan oppnås.

1. Strakstiltak

Tiltak som kan utbedres uten videre analyser og investeringer. Om det er mulig vil disse utbedres under den første befaringen.

2. Investeringstiltak med kort tilbakebetalingstid

Tiltak som krever enkle analyser og har nedbetalingstid på under ett år. Disse er enkle og rimelige å implementere, men krever litt mer arbeid enn strakstiltak.

3. Større investeringstiltak

Større tiltak som krever grundigere analyser. På enkelte bygg vil det også være mulig å gjøre en solcelleanalyse, slik at vi kan avdekke om det er mulig å inkludere solcelleanlegg som en del av tiltakene.

Vil du lese mer om ulike energitiltak? Trykk her!

Entro hjelper deg med energikartlegging av ditt bygg

Energikartleggingen legger grunnlaget for tiltak som kan iverksettes i bygget ditt.

Entro hjelper deg gjerne med å komme i gang med en kartlegging!

Vil du holde deg oppdatert på nye saker fra Entro? 

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss