Tjenester

Leietakeravregning

Det å ha en riktig fordeling av energikostnadene på bygg kan ofte være utfordrende.
Bygg med vellykket energieffektivisering i strålende sommervær

Lurer du på noe?

Stian Vollan-Hansen

Group CFO

Feil kostnadsfordeling kan føre til tapt arbeidstid og misfornøyde leietakere, i tillegg til at leietakernes vilje til å redusere energiforbruket reduseres dersom de uansett faktureres etter en fast fordeling som ikke gjenspeiler deres faktiske forbruk.

Entro har kompetansen og verktøyene som trengs til å gjennomføre denne fordelingen på en riktig og rettferdig måte, og tilbyr full avlastning i forhold til leietakeravregningen. Dette gjelder både fordeling av egenstrøm og fellesstrøm fra alle fakturerte energikostnader på leietakere og undermålere. Vi lager fakturaunderlaget som brukes til fordelingen, og kan om ønskelig fakturere leietakere direkte på vegne av kunden.

Kontakt oss