Tjenester

Driftsoptimalisering

Den daglige driften av et bygg er ofte den største kostnadsdriveren innen energi – ofte kan så mye som 20% av energikostnaden være bortkastet grunnet feil drift.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Vår erfaring er at drift av SD-anlegg og tekniske anlegg sjeldent er optimalisert for energieffektivitet.

Entro foretar befaringer og gjennomgang av SD-anlegg, tekniske anlegg og egenskaper knyttet til selve bygget. Sammen med driftsansvarlig optimaliseres den tekniske driften av anleggene, samtidig som inneklimaet ivaretas. Dette skaper en driftssituasjon som gir kostnadsbesparelser for byggeier og/eller leietakere. Entro vil gi anbefalinger i forhold til eventuelle endringer som bør utføres, medfølgende et kost/nytte-bilde.

Kompetanseoverføring er svært viktig for oss og vi overfører alltid vår kunnskap til driftsansvarlige for bygget, slik at de nødvendige tiltakene gjennomføres og opprettholdes i fremtiden. Med kompetente og engasjerte driftere, som aktivt bruker energioppfølging, kan man oppnå besparelser opp mot 30% på næringsbygg og 20% på skolebygg.

Kontakt oss