Tjenester

Driftsoptimalisering

Daglig drift av et bygg er ofte den største kostnadsdriveren innen energi – ofte kan så mye som 20 % av energikostnadene være bortkastet grunnet feil drift. Med driftsoptimalisering fra Entro får du hjelp til å avdekke hvordan du kan forbedre driften, og bistand til konkrete tiltak.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Dette er en driftsoptimalisering

Vår erfaring er at drift av SD-anlegg og andre tekniske anlegg i bygg, sjeldent er fullstendig optimalisert for energieffektivitet. Ved å gjennomføre kartlegginger av driften og vurdere forbedringspotensialet, gir vi deg konkrete tiltak som kan innføres for driftsoptimalisering.

Dette er relevant for alle bygg med tekniske systemer og løsninger, som påvirker inneklima og energiforbruk.
Vi hjelper deg også med å implementere tiltakene som blir foreslått under kartleggingen, og kan mange ganger gjøre fortløpende justeringer underveis.

For bygg som benytter proptech, eller eiendomsteknologi, kan vi også bistå med å få flere systemer og verktøy til å spille på lag. Å optimalisere for at ulik teknologi skal hjelpe hverandre, er viktig for at driften er så energieffektiv som mulig.

Tilrettelegging for kunnskapsoverføring

Når vi hjelper byggeiere og bedrifter med driftsoptimalisering, legger vi også alltid til rette for god kunnskaps- og kompetanseoverføring.

Det er svært viktig for oss å overføre kunnskap til driftsansvarlige for bygget, slik at de nødvendige tiltakene gjennomføres og opprettholdes også i fremtiden.

Med kompetente og engasjerte driftere, som aktivt bruker energioppfølging, kan du oppnå besparelser opp mot 30 % på næringsbygg og 20 % på skolebygg.

Slik gjennomfører vi driftsoptimalisering

Entro foretar befaringer og gjennomgang av SD-anlegg, tekniske anlegg og egenskaper knyttet til selve bygget. Sammen med driftsansvarlig optimaliseres den tekniske driften av anleggene, samtidig som inneklimaet ivaretas.

Dette vil gi kostnadsbesparelser for både byggeier og eventuelle leietakere.
Når vi utfører driftsoptimaliseringer, vil vi alltid gi anbefalinger på hvilke eventuelle endringer som vi mener bør utføres, med hensyn til kost-nytte. Dermed får du et helhetlig bilde på statusen på driften av bygget, og tiltakene som vi foreslår.

Derfor bør du driftsoptimalisere

Driftsoptimalisering kan sørge for store kostnadsbesparelser, i tillegg til forbedret innemiljø i bygget. Dette gjør at du kan ende opp med å spare penger, tillegg til at du får mer fornøyde brukere i bygget.

Driftsoptimalisering har til hensikt å forbedre allerede installerte systemer og løsninger. Dermed kan en driftsoptimalisering sørge for at du faktisk får igjen for eventuelle investeringer du har gjort i anlegg og driftssystemer.

Du kan lese mer om hva driftsoptimalisering er her.

Kontakt oss

Entro hjelper deg med driftsoptimalisering av bygget ditt.

Du finner kontaktinformasjonen til rådgiverne våre her.

Kontakt oss