Tjenester

Forbruksmåling

Hvor i bygget brukes energien, og hvordan fordeler forbruket seg over døgnet? Hvordan får vi fordelt energikostnadene riktig mellom leietakerne?

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Å få god oversikt over energiforbruket på et bygg starter med å ha en god målerstruktur på tekniske anlegg. Riktig målerstruktur gir både byggeiere og leietakere oversikt og kontroll over hvor og når energien i bygget brukes. God målerstruktur vil også føre til en mer presis og rettferdig kostnadsfordeling mellom leietakerne, som igjen gjør bygget mer attraktivt i leiemarkedet.

Med en god målerstruktur legger man til rette for et godt system for å fange opp feil og avvik, og man vil enklere kunne oppdage disse og iverksette korrigerende tiltak. Feil på målere og anlegg kan bli svært kostbart om det ikke oppdages raskt, men med god målerstruktur har du alltid full kontroll over forbruket.

Kontakt oss