Tjenester

Måleprosjekter

Entro har lang erfaring med å avdekke behov, vite hva som er hensiktsmessig å måle og hvor målerne bør plasseres for å oppnå ønsket resultat

Entro har lang erfaring med å avdekke behov, vite hva som er hensiktsmessig å måle og hvor målerne bør plasseres for å oppnå ønsket resultat. Vi bistår deg med å utarbeide en strategisk god målerstruktur for dine bygg. I tillegg utstyrer vi målerne med kommunikasjonsutstyr som sørger for at overføringen av målerdata skjer automatisk, uten behov for manuelle avlesninger.

Entro tar prosjektlederansvaret for alle typer måleprosjekt. Dette innebærer å utarbeide målerstruktur sammen med oppdragsgiver, rådgi elektriker og rørlegger i hva som skal bestilles, samt bistå ved sluttkontroll av anlegget. Entro har den nødvendige kompetansen og erfaringen som behøves for å kvalitetssikre at målerne blir montert i henhold til produsentenes anvisninger og oppdragsgivers behov.

Kontakt oss