Tjenester

Avfallsrådgiving

Avfall kan utgjøre store kostnader og utslipp for en bedrift. Derfor er det viktig med riktig avfallshåndtering. Les mer om hvordan våre rådgivere kan hjelpe deg med avfallsrådgivning!

Redusert avfallsmengde og mer kildesortering

Med avfallsrådgivning hjelper vi kundene våre å se på muligheter både for å redusere avfall, og få på plass bedre systemer for å håndtere det avfallet som ikke kan unngås.

Vi hjelper deg med å få på plass bedre rutiner, og løsninger som gjør at du sparer ressurser. På denne måten kan vi hjelpe deg med å både redusere avfallsmengden, og samtidig øke graden av kildesortering.

Slik rådgir vi deg om avfallshåndtering

Gjennom grundige analyser av sparepotensialet som ligger i god avfallssortering på det enkelte bygg, og rådgiving om tiltak og gjennomføringen av disse, hjelper vi kunder med å kutte både klimagassutslipp og kostnader.

Vår erfaring er at mange av våre kunder har for dårlige vilkår i sine avfallstjenester. Vi bistår deg med å forhandle fram avtaler med gode betingelser, slik at du får en avfallshåndtering tilpasset din virksomhets behov, samtidig som kostnadene reduseres.

Vi har også god erfaring med anbuds- og tilbudsprosesser ved innkjøp av renovasjonstjenester, samt kvalitetssikring av kontrakter og avtaler med leverandører.

Kontakt oss

Trenger du hjelp med tiltak og kvalitetssikring av avfallshåndtering?

Våre rådgivere hjelper deg slik at du får et system med mindre kostnader og redusert klimagassutslipp.

Se kontaktinformasjonen til våre ansatte her.

Kontakt oss