Tjenester

Avfallsrådgiving

Avfall kan utgjøre en betydelig kostnad og utslippspost for en bedrift, og i Entro ser vi viktigheten av riktig avfallshåndtering.

Lurer du på noe?

Heidi Kvam

Energi- og miljørådgiver

Vi hjelper våre kunder både med å redusere avfallsmengden og samtidig øke graden av kildesortering. Gjennom grundige analyser av sparepotensialet som ligger i god avfallssortering på det enkelte bygg, og rådgiving om tiltak og gjennomføringen av disse, hjelper vi våre kunder med å med å kutte både klimagassutslipp og kostnader.
Vår erfaring er at mange av våre kunder har for dårlige vilkår i sine avfallstjenester. Vi bistår deg med å forhandle fram avtaler med gode betingelser, slik at du får en avfallshåndtering tilpasset din virksomhets behov, samtidig som kostnadene reduseres. Vi har også god erfaring med anbuds- og tilbudsprosesser ved innkjøp av renovasjonstjenester, samt kvalitetssikring av kontrakter og avtaler med leverandører.

Kontakt oss