Tjenester

Benchmarking

Benchmarking og sertifiseringer er nyttig av flere grunner. Det gir deg gode muligheter for å sammenligne deg med dine konkurrenter, men også verdifull informasjon om hvordan byggene i din portefølje presterer, og om du er på riktig spor.
Bygg med vellykket energieffektivisering i strålende sommervær

Entro har god oversikt over aktuelle sertifiseringer og benchmarkingsystemer for eiendomsaktører, og våre erfarne rådgivere har kunnskapen som trengs for en sømløs gjennomføring av sertifisering og benchmarking for din virksomhet.

GRESB
GRESB, eller Global Real Estate Sustainability Benchmarking, er en internasjonal, investordrevet organisasjon som jobber for å fremme rapportering av eiendommers bærekraftsprestasjoner. GRESB benyttes i stor grad av eiendomsinvestorer som ønsker å investere i bygg med grønn profil og lavere risiko.

GRESB-rapportering gir deg som forvalter eller eier av eiendom flere fordeler, blant annet tilbyr GRESB et konsekvent rammeverk for å samle og sammenligne bærekraftsindikatorer på tvers av globale eiendomsporteføljer. Entro har god erfaring med å bistå våre kunder gjennom hele rapporteringsprosessen, og sørge for kontinuerlig forbedring av scoren år etter år.

BREEAM In-Use
BREEAM In-Use er en internasjonal sertifiseringsordning for rangering av bærekraftsprestasjoner i eksisterende bygg til bruk for eiere og forvaltere som ønsker lavere miljøbelastning og reduserte driftskostnader. Det er flere fordeler knyttet til en BREEAM In-Use-sertifisering, blant annet økt eiendomsverdi og bedre inneklima for byggets brukere.

Entros ansatte er godt kurset i BREEAM In-Use, og bistår deg med gjennomføringen av aktiviteter som vil lede til en sertifisering. Vi tar høyde for ditt ambisjonsnivå, og skreddersyr et løp tilpasset din virksomhets ønsker og behov.

Kontakt oss