Tjenester

Benchmarking

Benchmarking og sertifiseringer er nyttig av flere grunner. Det gir deg gode muligheter for å sammenligne deg med dine konkurrenter, men også verdifull informasjon om hvordan byggene i din portefølje presterer, og om du er på riktig spor.

Lurer du på noe?

Annika Rødeseike

Energi- og miljørådgiver

Underkategorier
  • GRESB

    GRESB, eller Global Real Estate Sustainability Benchmarking, er en internasjonal, investordrevet organisasjon som jobber for å fremme rapportering av eiendommers bærekraftsprestasjoner. GRESB benyttes i stor grad av eiendomsinvestorer som ønsker å investere i bygg med grønn profil og lavere risiko.GRESB-rapportering gir deg som forvalter eller eier av eiendom flere fordeler, blant annet tilbyr GRESB et konsekvent rammeverk for å samle og sammenligne bærekraftsindikatorer på tvers av globale eiendomsporteføljer.Entro har god erfaring med å bistå våre kunder gjennom hele rapporteringsprosessen, og sørge for kontinuerlig forbedring av scoren år etter årLes mer på GRESB sine sider

  • BREEAM In-Use

    BREEAM In-Use er en internasjonal sertifiseringsordning for rangering av bærekraftsprestasjoner i eksisterende bygg til bruk for eiere og forvaltere som ønsker lavere miljøbelastning og reduserte driftskostnader.Det er flere fordeler knyttet til en BREEAM In-Use-sertifisering, blant annet økt eiendomsverdi og bedre inneklima for byggets brukere.Entros ansatte er godt kurset i BREEAM In-Use, og bistår deg med gjennomføringen av aktiviteter som vil lede til en sertifisering. Vi tar høyde for ditt ambisjonsnivå, og skreddersyr et løp tilpasset din virksomhets ønsker og behov.

  • Energimerking

    Energimerking er et viktig miljøtiltak i Norge, og har vært lovpålagt for alle yrkesbygg over 1000m2 siden 2010.Når vi utfører energimerking sikrer vi at alle kravene i Energimerkeforskriften er dekket. Det ligger stor nytteverdi i energivurderinger som gjøres i arbeid med energimerket – ikke bare for å følge loven, men også i arbeidet for å oppnå mer energieffektive bygg. Klassifisering av bygg gjennom energimerkeordningen er også en viktig faktor for grønn lånefinansiering fra banker, hvor man potensielt kan spare store summer ved å ha et godt energimerke på bygget sitt.Med bred kompetanse innen fagfeltet, kan Entro bistå med rådgiving, analyser og utførelse av energimerking på alle typer bygg. Vi sørger for at korrekt energimerke blir satt, og skreddersyr en tiltaksliste slik at du får god oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere effekttopper og energi- og vannforbruk.Om ønskelig følger vi opp gjennomføring av tiltak, rapporterer resultater og kartlegger hvilke bygg som bør prioriteres videre. For kunder med større byggporteføljer kan vi også samle og systematisere energimerkene for alle bygg i virksomheten. Dette vil gi en god oversikt over forbedringspotensialet mot neste merke og fungere som et verktøy mot videre målsettinger.

Entro har god oversikt over aktuelle sertifiseringer og benchmarkingsystemer for eiendomsaktører, og våre erfarne rådgivere har kunnskapen som trengs for en sømløs gjennomføring av sertifisering og benchmarking for din virksomhet.