Introduksjon

Miljø

Entro hjelper din virksomhet med å få kontroll energi, -vann og avfallsressurser, samt reduserer og sikrer tilhørende Co2-regnskap.
Entrologo på vegg
Gevinst
Kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.
  • Vann

    Det er ikke bare energi som kan overforbrukes, også vannressurser og avfallsmengder må måles ut og reduseres for å unngå å høyere kostnader enn nødvendig, samt for å spare miljøet.

  • Avfall

    Ved avfallshåndtering er det viktig å øke sorteringsgraden, slik flere ressurser går inn i kretsløpet igjen. Det er i tillegg dyrere å kvitte seg med usortert avfall enn med sortert avfall.

  • Co2 regnskap

    Første steg på veien mot besparelser er å få kontroll. Deretter kan en lage et sparemål og en plan for å nå målet. Resultatene kan en følge ved å benytte seg av et oppfølgingssystem som viser løpende forbruk, samt føre et årlig Co2-regnskap.

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss