Tjenester

Miljørådgivning

Entro hjelper deg med å gjennomføre miljøarbeidet på en god og systematisk måte, eller vi kan ta rollen som din totale miljøavdeling.

Lurer du på noe?

Linda Eimhjellen

Energi- og miljørådgiver

Entro har et stort kompetansemiljø på aktuelle miljøtjenester, og bidrar med råd og løsninger for god miljøoppfølging.

Med miljørådgivning hjelper vi deg med ulike deler av miljøarbeidet, og kan bidra både med kartlegginger, implementering av tiltak og oppfølging.

Våre tjenester innenfor miljørådgivning kan innebære:

  • miljøledelse
  • teknisk og økonomisk miljørådgiving
  • rapportering
  • klimaregnskap

Slik jobber vi med miljørådgivning

Vi gjør grundige kartlegginger av bygg og anlegg, og bidrar med innføring av gode rutiner for å håndtere alle miljøaspekter i virksomheten din.

Vår erfaring er at utfordringene er svært spesifikke for hver enkelt kunde, og vi fokuserer på å tilpasse våre tjenester slik at dine behov fylles for en lavest mulig kostnad.

Vårt mål er at du skal oppnå et effektivt miljøprosjekt med økonomiske besparelser som følge av økt kontroll på kostnader, en lavere miljøbelastning og gjennomføring av forbedrende tiltak.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i gang med miljøarbeidet i virksomheten din, og er interessert i miljørådgivning?

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg!

Du finner kontaktinformasjonen til våre rådgivere her.

Kontakt oss