Tjenester

Smarte bygg

Selvstyrende bygg og proptech er i vinden som aldri før, og Entro har lang erfaring med rådgivning på smartbygg-teknologi.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Underkategorier
  • EcoPilot

    Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser til å redusere energiforbruket og jevne ut effekttopper. Basert på rapporterte resultater fra 1000 bygg, estimeres det en energibesparelse på 13-15 % og en effektreduksjon på 3-10 %, men for mange bygg vil potensialet være enda høyere. Entro er i dag den eneste aktøren som leverer EcoPilot til det norske markedet. Les mer om Ecolipot her (link til nyhetssak).

  • Sensorteknologi

    Smarte sensorer for innendørs luftkvalitet hjelper deg med å optimalisere ventilasjon og bygningsvedlikehold for å spare energi, og sikre en god, sunn og produktiv arbeidsplass for leietakere, ansatte og studenter. Entro samarbeider med Airthings som er markedsledende på radon- og innendørs luftskvalitetsmålere.

  • SD-anlegg

    Entros rådgivere har lang erfaring med bruk av SD-anlegg, som er et svært nyttig verktøy når man skal driftsoptimalisere et bygg. Vi kan bistå med analyser, sjekke funksjoner og settpunkter, og sørge for at SD-anlegget er oppdatert i henhold til tekniske anlegg på bygget, og sikre at viktige funksjoner er på plass og fungerer som de skal. En annen viktig del av arbeidet med SD-anlegg er opplæring av driftere, slik at de er godt rustet for arbeidet med energisparing.

Alle bygg er ulike, og vi bistår våre kunder med å ta de riktige valgene for smartbygg-teknologi til deres bygg.

Kontakt oss