Tjenester

Smarte bygg

Selvstyrende bygg og proptech er i vinden som aldri før, og Entro har lang erfaring med rådgivning på smartbygg-teknologi.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Teknologi og løsninger for smarte bygg

Proptech, eller eiendomsteknologi, er systemer og teknologi som automatiserer og effektiviserer driften av bygg. Ved å ta i bruk slike løsninger kan byggeiere spare både tid og ressurser.

Det finnes mange ulike systemer innenfor Proptech, og du kan velge mellom forskjellige løsninger avhengig av behov. Vi er leverandøruavhengige rådgivere, og kan bistå både med rådgivning, opplæring og tiltak uansett hvilken eindomsteknologi du benytter.

Slik jobber vi med løsninger for smarte bygg

Det finnes flere måter å gjøre et bygg mer smart og automatisert. Dette er noen av løsningene og måtene vi kan hjelpe deg å ta i bruk smarte verktøy for ditt bygg.

EcoPilot

Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser til å redusere energiforbruket og jevne ut effekttopper.

Basert på rapporterte resultater fra 1000 bygg, estimeres det en energibesparelse på 13-15 % og en effektreduksjon på 3-10 %, men for mange bygg vil potensialet være enda høyere.

Entro er i dag den eneste aktøren som leverer EcoPilot til det norske markedet.

Les mer om EcoPilot her.

Sensorteknologi

Smarte sensorer for innendørs luftkvalitet hjelper deg med å optimalisere ventilasjon og bygningsvedlikehold for å spare energi, og sikre en god, sunn og produktiv arbeidsplass for leietakere, ansatte og studenter.

Entro samarbeider med Airthings som er markedsledende på radon- og innendørs luftskvalitetsmålere.

SD-anlegg

Entros rådgivere har lang erfaring med bruk av SD-anlegg, som er et svært nyttig verktøy når man skal driftsoptimalisere et bygg. Vi kan bistå med analyser, sjekke funksjoner og settpunkter, og sørge for at SD-anlegget er oppdatert i henhold til tekniske anlegg på bygget.

Vi sikrer at viktige funksjoner er på plass og fungerer som de skal. Entro bidrar også med opplæring i bruk av SD-anlegg for driftere, slik at de er godt rustet for arbeidet med energisparing.

Les mer om SD-anlegg her.

Kontakt oss

Alle bygg er ulike, og vi bistår våre kunder med å ta de riktige valgene for smartbygg-teknologi til deres bygg.

Hvis du trenger hjelp med eiendomsteknologi til ditt bygg, finner du kontaktinformasjonen til våre rådgivere her.

Kontakt oss