Tjenester

Energimerking

Energimerket viser byggets energiprofil, og kan brukes som underlag for energieffektivisering. Få et energimerke i henhold til energimerkeforskriften på under en uke med hjelp fra Entro!

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Markedsdirektør

Dette er energimerking

Energimerking er en obligatorisk standard som viser et byggs energiprofil. Energimerking er i dag et viktig miljøtiltak i Norge. Det har vært lovpålagt krav om energimerking for alle yrkesbygg over 1000m2 siden 2010.

Med energimerking får du en energiattest som viser et byggs energiforbruk og energieffektivitet. I tillegg til energiattesten, vil du også få nyttige energivurderinger, som blir gjort i prosessen for å avklare energimerket.

Vurderingene som blir gjort vil vise hva som skal til for å at et bygg skal kvalifisere til og etterleve krav fra lovgivningen, i tillegg til alt potensialet som finnes for forbedring.

Med utgangspunkt i energianalysen for energimerket, kan du dermed få innsikt i hvordan bygget ditt kan bli mer energieffektivt og bærekraftig.

Slik utfører vi energimerking

Med energimerkeanalyse og energimerking fra Entro, kan du skaffe deg oversikt over hvordan bygget ditt kan oppnå de beste miljøsertifiseringene. For å sette energimerke utfører vi en kartlegging og analyse, og gjør vurderinger av byggets energiforbruk.

Analysen, vurderingene og selve energimerkingen kan gjøres i løpet av en uke. Da vil du få en komplett oversikt over hvilke energitiltak som egner seg for ditt spesifikke bygg.

Vi foreslår da en tiltakspakke for bygget ditt som vil være lønnsom for deg, gi deg økt verdi på bygget og som vil kvalifisere deg for bedre betingelser.

Energianalysen blir utført med utgangspunkt i ditt ønskede energimerke-mål. Det er også mulig å utarbeide en analyse som vil synliggjøre generelle tiltak for å nå 30 % energireduksjon.

Vi starter med en energimerking for bygget slik det er. Senere kan vi følge opp med ny energimerking, etter at energitiltak fra den foreslåtte tiltakspakken er blitt gjort.

Da kan du få et nytt energimerke med bedre karakter. På denne måten kan det første energimerket brukes som utgangspunkt for energitiltak og forbedringer.
Når vi utfører energimerking sikrer vi at alle kravene i Energimerkeforskriften er dekket.

Energimerking for oversikt og målsetting

Etter at energimerking er gjennomført og tiltakspakke er foreslått, kan vi bistå med den videre prosessen.
Om du ønsker det kan Entro hjelpe deg med faktisk gjennomføring av foreslåtte energitiltak, rapportering på resultater og kartlegging av andre bygg som bør prioriteres for ny energimerking.

For kunder med større byggporteføljer kan vi også samle og systematisere energimerkene for alle bygg i virksomheten. Dette gir en god oversikt over forbedringspotensialet mot neste merke, og fungerer som et verktøy mot videre målsettinger.

Derfor bør du sikre et godt energimerke på bygget ditt

Fire grunner til å sikre et godt energimerke på bygget ditt:

• For å følge norsk regelverk – energimerking har vært lovpålagt siden 2010
• For å spare på strømregningen – studier viser 20–30 % overforbruk av energi i Norge
• For å få bedre bankbetingelser – oppnå lavere rente i banken med riktig dokumentasjon
• Tjen på bærekraft – grønne bygg er og blir mer verdt enn brune

Med bred kompetanse innen fagfeltet, kan Entro bistå med rådgivning, analyser og utførelse av energimerking på alle typer bygg.

Vi sørger for at korrekt energimerke blir satt, og skreddersyr en tiltaksliste slik at du får god oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere effekttopper og energi- og vannforbruk.

Du kan lese mer om energimerking av bygg her.

Kontakt oss i dag for energimerking av ditt bygg

Med bred kompetanse innen fagfeltet, kan Entro bistå med rådgivning, analyser og utførelse av energimerking på alle typer bygg.

Vi sørger for at korrekt energimerke blir satt, og skreddersyr en tiltaksliste slik at du får god oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere effekttopper og energi- og vannforbruk.

Se kontaktinformasjonen til våre rådgivere her.

Kontakt oss