Tjenester

Energimerking

Få et energimerke i henhold til energimerkeforskriften på under en uke

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Market Manager

Energimerke
Energimerking er et viktig miljøtiltak i Norge, og har vært lovpålagt for alle yrkesbygg over 1000m2 siden 2010. Når vi utfører energimerking sikrer vi at alle kravene i Energimerkeforskriften er dekket. Det ligger stor nytteverdi i energivurderinger som gjøres i arbeid med energimerket – ikke bare for å følge loven, men også i arbeidet for å oppnå mer energieffektive bygg.

Klassifisering av bygg gjennom energimerkeordningen er også en viktig faktor for grønn lånefinansiering fra banker, hvor man potensielt kan spare store summer ved å ha et godt energimerke på bygget sitt.

Med bred kompetanse innen fagfeltet, kan Entro bistå med rådgiving, analyser og utførelse av energimerking på alle typer bygg. Vi sørger for at korrekt energimerke blir satt, og skreddersyr en tiltaksliste slik at du får god oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres for å redusere effekttopper og energi- og vannforbruk.

Om ønskelig følger vi opp gjennomføring av tiltak, rapporterer resultater og kartlegger hvilke bygg som bør prioriteres videre. For kunder med større byggporteføljer kan vi også samle og systematisere energimerkene for alle bygg i virksomheten. Dette vil gi en god oversikt over forbedringspotensialet mot neste merke og fungere som et verktøy mot videre målsettinger.

Entro hjelper deg videre med en komplett oversikt over hvilke tiltak som løfter byggetes energi- og miljøkvaliteter.

Energimerkeanalyse
Skaff deg oversikt om hvordan bygget ditt kan oppnå de beste miljøsertifiseringene. I løpet av en uke kan Entro hjelpe deg med en komplett oversikt over hvilke tiltak som egner seg best for ditt bygg.

4 grunner til å sikre et godt energimerke på bygget ditt

·         Følge norsk regelverk - lovpålagt siden 2010

·         Spar på strømregningen - studier viser 20-30% overforbruk i Norge

·         Få bedre bankbetingelser - oppnå lavere rente i banken med riktig dokumentasjon

·         Tjen på bærekraft – grønne bygg er og blir mer verdt enn brune

Hvordan hjelper vi deg?
Entro gjør en kartlegging over hva du trenger for å få en bedre energimerke-karakter. Mangler du energimerke utreder vi det først, slik at du har et utgangspunkt for vår GAP-analyse.

Vi foreslår en tiltakspakke som er lønnsom for deg, gir deg økt verdi og som vil kvalifisere deg for bedre betingelser. Vi lager analysen etter ønsket energimerke-mål, eller ved å synliggjøre tiltak for å nå 30% energireduksjon. 

Kontakt oss