Tjenester

Energiledelse

De fleste virksomheter har mål og visjoner for energieffektivisering og kostnadsreduksjoner. Men hvordan skal disse nås? Med energiledelse er det enklere å forankre disse målene.

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Markedsdirektør

Dette er energiledelse

Energiledelse handler om å forankre mål om energieffektivitet og mindre energiforbruk på ledernivå. Det innebærer også å etablere systemer som gjør det enklere å holde oversikt over energiforbruk, og hvilke tiltak som skal iverksettes.

For noen vil målet kanskje være å få mer kontroll over energiforbruket, mens andre ønsker å endre strategisk fokus og implementere full energiledelse med sertifisering mot internasjonale standarder som NS-EN ISO 50001.

Derfor bør du implementere energiledelse

Bedrifter som implementerer energiledelse vil redusere kostnader knyttet til energiforbruk, og samtidig spare penger og forbedre miljøpåvirkningen sin. Energiledelse er et godt hjelpemiddel som sikrer målrettet gjennomføring av energieffektiviserende prosjekter.

Et systematisk og godt energiarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser, som også vil gi deg og din bedrift et bedre omdømme og kompetitive fordeler i markedet.

Kontakt oss

Entro bistår i prosessen med å etablere en velfungerende energiledelse i virksomheten din. Vi kartlegger dagens rutiner for energiarbeidet og bistår kunden med å sette ambisiøse, men oppnåelige mål.

I samarbeid med kunden utarbeider vi en strategi og handlingsplan for å sikre en sømløs implementering av energiledelse.

Du finner kontaktinformasjonen til våre rådgivere her.

Kontakt oss