Tjenester

Energiledelse

De fleste virksomheter har mål og visjoner for energieffektivisering og kostnadsreduksjoner. Men hvordan skal disse nås?

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Market Manager

Bedrifter som implementerer energiledelse vil redusere kostnader knyttet til energiforbruket, og samtidig spare penger og forbedre sin miljøpåvirkning. Energiledelse er et godt hjelpemiddel som sikrer målrettet gjennomføring av energieffektiviserende prosjekter.

Et systematisk og godt energiarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser, som vil gi deg og din bedrift et bedre omdømme og kompetitive fordeler i markedet.

For noen vil målet kanskje være å få mer kontroll over energiforbruket, mens andre ønsker å endre strategisk fokus og implementere full energiledelse med sertifisering mot internasjonale standarder som NS-EN ISO 50001.
Entro bistår i prosessen med å etablere en velfungerende energiledelse i virksomheten. Vi kartlegger dagens rutiner for energiarbeidet og bistår kunden med å sette ambisiøse, men oppnåelige mål. I samarbeid med kunden utarbeider vi en strategi og handlingsplan for å sikre en sømløs implementering av energiledelse.

Kontakt oss