Referanser

Industri

Industrien er den sektoren i Norge med høyest energiforbruk.
Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri.

En tredjedel av det nasjonale energiforbuket i Norge går til industrien.
Å redusere energibehovet til industrien og utvikle nye metoder for å gjenbruke energien som blir til overs er noe av det viktigste vi kan gjøre for at industrien skal kunne utnytte energiressursene enda mer effektivt og dermed også redusere klimaavtrykket sitt, nasjonalt og internasjonalt.

Entro har gjennomført flere prosjekter med industrikunder hvor vi kan vise til store besparelser.

Bli vår neste suksesshistorie

Kontakt oss