Referanser

Industri

Industrien er den sektoren i Norge med høyest energiforbruk.
Industrielt tak
Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri.

I vår database har vi nærmere 8000 bygg registrert med arealer og energiforbruk. Det betyr at vi enkelt kan vurdere om ditt energiforbruk er høyt, middels eller lavt.

Felles for alle bygg er at det finnes et betydelig potensiale for å optimalisere energibruken slik at brukerne av bygget har et godt inneklima og et riktig energiforbruk.

Entro har gjennomført flere prosjekter med industrikunder hvor vi kan vise til store besparelser.

Bli vår neste suksesshistorie

dsfadsfg