Introduksjon

Bærekraft

For oss handler bærekraft om å ta vare på miljøet, menneskene, og samtidig sikre sin konkurransedyktighet og lønnsomhet.
Gevinst
Entro jobber med bærekraft strategisk, taktisk og operativt – fra fyrrom til styrerom.
 • Bærekraftsanalyse

  Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, analyserer vi hvert enkelt trinn i en bedrifts forretningsprosess og ser på trusler og muligheter relatert til bærekraft. Vi ser her på blant annet bruken av naturressurser og påvirkning på mennesker og miljø.

 • Interessentanalyse og vesentlighetsanalyse

  En interessentanalyse avdekker hvilke interessenter som er de viktigste eksterne premissgiverne for bedriftens bærekraftsarbeid og hvilke bærekraftshensyn som er viktig akkurat for dem. Og ved hjelp av vesentlighetsanalysen finner vi de bærekraftshensyn som i sum er viktigst både for virksomheten og interessentene

 • Bærekraftsstrategi

  Entro hjelper bedrifter med å kartlegge nåsituasjonen, utarbeide en bærekraftstrategi og miljøpolicy, basert på stegene over,

 • Handlingsplan

  Vi sikrer videre en handlingsplan med treffende KPI-er, som skal sikre at dere følger og når mål satt i strategien.

Spar penger på å kutte utslipp