Tjenester

Miljøoppfølgingssystem

Ønsker du full kontroll over ressurser som energi, vann, avfall og klimagassutslipp på dine bygg? Da er et godt miljøoppfølgingssystem løsningen for deg.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Å drive med miljøoppfølging har blitt stadig viktigere nå som bærekraft står så høyt på agendaen hos de fleste av landets bedrifter. Miljøoppfølging gir deg ikke bare oversikt over ressursene som forbrukes på dine bygg, men er et glimrende verktøy for optimalisering av ressursforbruket og kan samtidig benyttes til benchmarking, både innad i en portefølje og utad.

Med et miljøoppfølgingssystem sikrer du deg full kontroll over energi- og vannforbruk, avfallsmengder og sorteringsgrad til enhver tid. I tillegg vil et godt miljøoppfølgingssystem automatisk beregne CO2-utslippene knyttet til de ulike ressursene som forbrukes på bygget, slik at du får tilgang til automatisk klimarapportering for din virksomhet.

Kontakt oss