Tjenester

Prosjekteringsstøtte

Entro har flere tiårs erfaring med å vurdere tekniske anlegg på bygg og samspillet mellom de ulike systemene.

Entro har kompetansen som trengs for å bistå deg med vurderinger knyttet til utskiftning av gamle og utdaterte anlegg, og vurdere hvilket utstyr det bør erstattes med for å komplettere byggets øvrige systemer, og sørge for at det nye anlegget er riktig dimensjonert for byggets behov.

I tillegg kan vi bistå prosjekterende ingeniører i ulike prosjekter, og på denne måten sikre riktig leveranse av driftsoptimaliserende funksjoner i prosjektene, og kvalitetssikre leveransen til deg som kunde.

Kontakt oss