Tjenester

Risikofinansiering

Kostnader forbundet med energieffektivisering fører ofte til at potensiale ikke blir utløst.

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Markedsdirektør

Entro har lang erfaring med å legge til rette for risikofinansiering i prosjekter, både gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og private investorer.

Risikofritt bærekraftsprosjekt – No Cure No Pay
Sammen med vår samarbeidpartner AMET, en del av Entro Group, tilbyr Entro prosjekter helt kostnads- og risikofritt til våre kunder. Gjennom å optimalisere energiforbruk og vannforbruk, forhandle avtaler og sørge for komplett oversikt kan Entro bidra til å realisere gevinster opp mot 20% av tidligere forbruk og kostnader.

Prosjektmodellen er risikofri og har positiv cash-flow gjennom hele prosjektet.

Hvordan ser forretningsmodellen ut?
• Gevinstene i prosjektperioden deles mellom partene.
• Entro tar kun betalt gjennom reelle besparelser.
• AMET finansierer prosjektets aktiviteter, og deler gevinster med Entro.

Kontakt oss