Tjenester

Forbrukskontroll

Forbrukskontroll sikrer at bygget har et riktig energi- og ressursforbruk, samt at driftsorganisasjonen har et kontinuerlig fokus på dette.

Gjennom tjenesten forbrukskontroll tar Entro en aktiv rolle i driften av din portefølje. På jevnlig basis kontrollerer og analyserer vi energi- og ressursforbruket gjennom et energi- og miljøoppfølgingssystem, slik at du og dine ansatte kan fokusere på deres kjernevirksomhet.

Å jobbe med reduksjon av energi- og ressursforbruket i et bygg krever både kunnskap og riktige verktøy, og Entro har erfaringen og kunnskapen til å stille de rette spørsmålene dersom det skulle oppstå endringer i forbruket. Tjenesten forbrukskontroll sikrer at bygget har et riktig energi- og ressursforbruk, og at driftsorganisasjonen har et kontinuerlig fokus på disse områdene.

Kontakt oss