Introduksjon

Energi

Entro kartlegger og utfører energibesparende tiltak.
Gevinst
Forbruket i norske yrkesbygg er opptil 20-30 % for høyt.
 • Energirådgivning

  Basert på våre funn, gir vi våre kunder målrettede råd, og bistår gjerne i gjennomføringen av kostnadsbesparende tiltak.

 • Energiledelse

  Systematisk energiarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner. Entro bistår med kartlegging, målsetning og etablering av en velfungerende og operativ energiledelse.

 • Driftsoptimalisering

  Den største kostnadsdriveren innen energi i bygg er oftere driftsrelatert, enn investeringsrelatert. Entro hjelper kunden med å oppnå best mulig inneklima med lavest mulig energibruk.

 • Energispareprosjekt

  Kunder som gjennomfører energispareprosjekt med Entro, vil i løpet av få år ha redusert sitt energiforbruk med opptil 30%. Prosjektet tilpasses oppdragsgivers målsettinger, organisasjon og bygningsmasse

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss