Tjenester

FDVU

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling utgjør til sammen fire viktige komponenter i arbeidet med energi og miljø i et bygg. Det er viktig å se sammenhengene for å oppnå et bærekraftig bygg.

Entros erfarne rådgivere kan bistå deg og din bedrift innenfor alle områdene i FDVU.

Det hele starter med god organisasjonskultur i forvaltningen, der etablering av en god strategi og innføring av energi- og miljøledelse er en sentral del av arbeidet. Videre sørger vi for at bygget driftes slik det skal: på en energi- og kostnadseffektiv måte som samtidig sikrer et sunt og godt inneklima for byggets brukere.

Når det gjelder vedlikehold, kan våre rådgivere bistå i vurderinger om hvorvidt teknisk utstyr trenger oppgraderinger eller utskiftninger, og hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessige for nettopp dine bygg. I tillegg er utviklingsarbeid en viktig del av arbeidet vi gjør for alle våre kunder, da vi kontinuerlig jobber med forbedring gjennom nøye kartlagte tiltak og bistår dere med gjennomføringen av disse.

Kontakt oss