Tjenester

ESG Rådgivning

Entro jobbet med bærekraft lenge før ESG ble et hett tema i næringslivet og politikken.

Lurer du på noe?

Kari Sørnes

Energi- og miljørådgiver

Næringslivets rammebetingelser og konkurransesituasjon er i stadig endring. Virksomheter utfordres stadig av strengere krav om å utvise ansvarlighet overfor mennesker og miljø. Dette vises også tydelig gjennom EUs Green Deal og den mye omtalte EU-taksonomien. Disse kravene vil utgjøre betydelige skiller på hva som er bærekraftig og ikke-bærekraftig aktivitet.

I over 30 år har vi hjulpet våre kunder med bærekraftig drift av bygg, der besparelser på energi, vann, avfall og CO2 har vært i fokus.

Økende bevissthet om miljø, sosial rettferdighet og ansvarlig og etisk forretningsstyring, tvinger frem en tydeligere prioritering av bærekraft i norske virksomheter. Environmental, Social and Governance (ESG) er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er. Formålet med ESG er å gjøre det lettere for investorer å finne bærekraftige selskaper å investere i. Selskaper som leder an på dette området vil kunne oppnå store konkurransefortrinn i markedet.

Vi kan hjelpe deg med en rekke tjenster knyttet til din virksomhets ESG-arbeid:

ESG Due Diligence
Entro har oversikten, kompetansen og verktøyene som trengs for å gjennomføre ESG Due Diligence for din virksomhet, eiendom eller portefølje. Vi hjelper deg med å kartlegge og bestemmer dine prioriteringer og muligheter, og sørger for tilpassende ESG-hensyn i alle relevante prosesser og beslutninger.

Vi hjelper deg med å bli et ledende selskap som ønsker positiv utvikling langs hele spekteret av ESG-hensyn.

ESG Rapportering
Kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar er blitt strengere, mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers konkurranseevne. God ESG-rapportering gir selskaper et verktøy for å identifisere og styre risiko og muligheter samt måle fremgang på feltet.

Uansett hvilke rapporteringskrav din virksomhet må forholde seg til, anbefaler vi alle våre kunder å gjøre følgende:

  • Kartlegge hvilke rapporteringsplikter som gjelder for din virksomhet
  • Sørge for god tilgang til nødvendig data med rutiner for innsamling
  • Identifisere hvilke strategiske fordeler rapportering kan gi din virksomhet
  • Starte arbeidet med å utvikle metodikk for rapportering

Entro hjelper sine kunder med å avdekke mulighetsrommet rapportering kan gi deres virksomhet. Videre identifiserer vi hvilke rapporteringskrav som gjelder og bistår med å få på plass gode rutiner for datainnsamling, rapportering, oppfølging og utvikling.

Bærekraftsstrategi og handlingsplan

Vi har lang erfaring med både strategisk og teknisk bærekraftsarbeid, og bistår deg med utarbeidelse av bærekraftstrategi, handlingsplaner og skreddersydde maler for bærekraftsrapportering.

Rapportene utarbeides gjerne i henhold til kjente standarder, som GRI-standarden eller Euronext sine retningslinjer for ESG-rapportering for børsnoterte selskaper.

For å sikre en god posisjon i alt fra leietakerattraktivitet (inkl. gode leiepriser) til omdømme (samfunnsansvar), er det viktig å ha et konkret bærekraftsarbeid å vise til. I tillegg gi virksomheten et utgangspunkt for å stille krav til sine samarbeidspartnere og kommende leverandører, og dermed er i tråd med selskapets innkjøpsstrategi. Vi sikrer både bærekraftsstrategi og handlingsplaner.

Kontakt oss