Tjenester

ESG-rådgivning

Med ESG-rådgivning fra Entro får du hjelp med å gjøre driften av ditt bygg bærekraftig. Vi tilbyr flere ulike tjenester innenfor ESG og bærekraft, fra strategi, rapportering til gjennomføring av tiltak.

Lurer du på noe?

Kari Sørnes

Teamleader

Dette er ESG-rådgivning

Næringslivets rammebetingelser og konkurransesituasjon er i stadig endring. Virksomheter utfordres stadig av strengere krav om å utvise ansvarlighet overfor mennesker og miljø.

Environmental, Social and Governance (ESG) er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er.Formålet med ESG er å gjøre det lettere for investorer å finne bærekraftige selskaper å investere i. Selskaper som leder an på dette området kan oppnå store konkurransefortrinn i markedet.

Slik jobber vi med ESG

I over 30 år har vi hjulpet våre kunder med bærekraftig drift av bygg, der besparelser på energi, vann, avfall og CO2 har vært i fokus. Vi tilbyr ESG-rådgivning på disse feltene, slik at ditt bygg blir mer bærekraftig.

Innenfor ESG-arbeid kan vi tilby flere ulike tjenester:

ESG Due Diligence

Entro har oversikten, kompetansen og verktøyene som trengs for å gjennomføre ESG Due Diligence for din virksomhet, eiendom eller portefølje. Vi hjelper deg med å kartlegge og bestemme prioriteringer og muligheter, og sørger for tilpassede ESG-hensyn i alle relevante prosesser og beslutninger.
Slik kan vi hjelpe deg med å bli et ledende selskap på positiv utvikling langs hele spekteret av ESG-hensyn.

ESG-rapportering

Kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar er blitt strengere, mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers konkurranseevne.

God ESG-rapportering gir deg et verktøy for å identifisere og styre risiko og muligheter, samt måle fremgang på feltet.

Uansett hvilke rapporteringskrav din virksomhet må forholde seg til, anbefaler vi alle våre kunder å gjøre følgende:

• Kartlegge hvilke rapporteringsplikter som gjelder for virksomheten
• Sørge for god tilgang til nødvendig data med rutiner for innsamling
• Identifisere hvilke strategiske fordeler rapportering kan gi virksomheten din
• Starte arbeidet med å utvikle metodikk for rapportering

V hjelper kundene våre med å avdekke mulighetsrommet rapportering kan gi virksomheten. Vi kan også identifisere hvilke rapporteringskrav som gjelder, og bistår med å få på plass gode rutiner for datainnsamling, rapportering, oppfølging og utvikling.

Bærekraftsstrategi og handlingsplan

Vi har lang erfaring med både strategisk og teknisk bærekraftsarbeid, og bistår deg med utarbeidelse av bærekraftstrategi, handlingsplaner og skreddersydde maler for bærekraftsrapportering.

Rapportene utarbeides gjerne i henhold til kjente standarder, som GRI-standarden eller Euronext sine retningslinjer for ESG-rapportering for børsnoterte selskaper.

Derfor bør du jobbe med ESG

For å sikre en god posisjon i alt fra leietakerattraktivitet til omdømme, er det viktig å ha et konkret bærekraftsarbeid å vise til. Arbeider du med ESG og bærekraft vi du få bedre rutiner som sikrer redusert forbruk, potensielt bedre omdømme og mer miljøvennlig drift.

I tillegg vil det gi virksomheten et utgangspunkt for å stille krav til samarbeidspartnere og kommende leverandører. Dette vil også kunne være i tråd med selskapets innkjøpsstrategi. Vi sikrer at det er samsvar mellom bærekraftsstrategi og handlingsplaner.

Du kan også lese mer om ESG-rapportering her.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med ESG- og bærekraftsrådgivning. Kontakt oss i dag!

Du finner kontaktinformasjonen til rådgiverne våre her.

Kontakt oss