Tjenester

Solceller

Solceller senker behovet for kjøpt kraft, bidrar til å redusere klimaavtrykket og øker verdien på bygget

Entro hjelper kunder fra A til Å i prosessen med å anskaffe og ta i bruk solceller.

Fremgangsmåte
 • Solcelleanalyse

  Det første steget i enhver prosess er å kartlegge behov og muligheter. Entro bistår kunder med å utarbeide en analyse av bygget og energiforbruket for å finne ut om det passer til sol produksjon. Analysen vil også avdekke om investeringen vil være lønnsom.  
   
  En solcelleanalyse fra Entro inneholder: 

  • Beregning av sol-produksjon på nåværende og fremtidig bygg 

  • Estimering av pris og utarbeiding av detaljert kontantstrøm basert på markedspriser 

  • Vurdering av overskuddsproduksjon mot nett og energilagring 

  • Løsningsanbefaling for lokal sol produksjon og effektstyring 

  • Lønnsomhetsstudie av solcelleinvestering på porteføljenivå 

 • Gjennomføring av solcelleprosjekt

  Dersom kunden har valgt å gå videre med investering i solceller, kan Entro bistå med komplett prosjekt- og byggeledelse. Et slikt prosjekt kan bygge videre på allerede utarbeidet solcelleanalyse, og hensikten er å avlaste kunden i innkjøps- og installasjonsprosessen av solceller.  

  Kunden vil få et nøkkelferdig solcelleanlegg basert på følgende faser: 

  • Oppsett av prosjektplan og organisering av utførelse 

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon inkludert kriterier for valg av leverandør 

  • Gjennomføring av anbudsrunde og vurdering av tilbud 

  • Innstilling av leverandør og kontraktsinngåelse 

  • Oppfølging av byggeprosess, samt rapportering til kunde 

  • Overlevering av nøkkelferdig anlegg og FDV-dokumenter 

Vi hjelper deg i gang!

Kontakt oss