Tjenester

Taksonomi

Det er et tungt og omfattende arbeid å sette seg inn i EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter – taksonomien.
Næringsbygg som har gjennomført energieffektivisering og stråler i det fine været

Lurer du på noe?

Heidi Kvam

Energi- og miljørådgiver

Hensikten med taksonomien er å gi banker, investorer og forsikringsselskap et godt beslutningsgrunnlag, og stimulere markedet for bærekraftige investeringer. Dette gjelder også bygg- og eiendomsbransjen, og vil komme til å få stor betydning for hvordan disse aktørene skal rapportere på bærekraft i tiden framover.

En konsekvens av dette nye regelverket, er at banker og investorer vil anse det som risikofylt å forsikre, låne ut penger til eller investere i bygg og eiendom som anses som «grå» og ikke «grønne». Det vil med andre ord stilles strengere krav til å dokumentere energi- og miljøarbeidet som gjøres overfor bankene, og på denne måten sikre lån med bedre betingelser – såkalte grønne lån.

I Entro kan vi bistå deg med å sikre at din virksomhet rapporterer i henhold til taksonomien, samtidig som vi kan utarbeide den nødvendige dokumentasjonen som trengs for å tilfredsstille kravene til grønne lån i banken.

Kontakt oss