Tjenester

Taksonomi

Lurer du på noe?

Gaute Bø Aaløkken

Energi- og miljørådgiver

Taksonomien er et klassifiseringssystem utarbeidet av EU, som innebærer at en rekke selskaper må rapportere på hvorvidt deres økonomiske aktiviteter er bærekraftige, eller ikke.

I første omgang gjelder disse kravene alle store, børsnoterte foretak med over 500 ansatte, banker og forsikringsselskap – men vil etter hvert også gjelde små og mellomstore bedrifter. I mellomtiden vil taksonomien også ha flere ringvirkninger, som vil påvirke selskaper – også de uten rapporteringskrav. Dette er blant annet:

  • Bedre lånebetingelser:  Bankene har egne taksonomikrav, og må rapportere på hvor stor andel av deres utlånsportefølje som er «grønne» (oppfyller taksonomien). De vil derfor gi bedre lånebetingelser til selskaper som oppfyller kravene i taksonomien, for å øke den grønne brøken sin (GRA – Green Asset Ratio).

  • Favorisering av grønne bygg:  Taksonomien vil påvirke forsikringsbetingelser og lånebetingelser, fordi det kan innebære høy risiko å låne ut til, eller forsikre bygg som ikke er «grønne». På lang sikt kan dette bli et absolutt krav for å få lån eller forsikring.

  • Krav til dokumentasjon:  Taksonomien er med på å sette tydeligere krav for hvilke bygg som kan markedsføres som grønne, noe som vil innebære at det å kalle et bygg grønt uten dokumentasjon, ikke lenger vil holde mål i markedet.

I Entro hjelper vi kunder med å vurdere hvordan deres organisasjon blir påvirket av taksonomien, og hvilke tiltak de kan gjøre for å møte de spesifikke kravene.

Dette kan blant annet være å utarbeide bærekraftstrategier og handlingsplaner, hvor taksonomien står sentralt, gjennomføre ESG Due Diligence (selskapsgjennomgang) eller Teknisk Due Diligence, identifisere og gjennomføre tiltak som kan redusere energibehovet, utarbeide energimerker for de byggene som mangler dette​ og foreta energimerkevurderinger – en vurdering av hvordan byggene kan oppnå bedre energikarakter​.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktene prat om taksonomien.

Kontakt oss