Tjenester

Energioppfølgingssystem

Visste du at virksomheter som tar i bruk energioppfølgingssystemer på byggene sine sparer opptil 10 % av energiforbruket? Les mer om EOS og hvorfor det lønner seg.

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Dette er et energioppfølgingssystem

Den viktigste delen av energiarbeidet i en virksomhet er å kartlegge og få kontroll over energiforbruket. Den beste plassen å starte er ofte å få på plass et godt system for overvåkning og oppfølging av energibruk.

Med et energioppfølgingssystem får du komplett oversikt over hva energien går til, og du får muligheten til å tilpasse energiforbruk etter behov. Et EOS vil også gjøre energiforbruk fra drift mer forutsigbart, og gjør det enklere å oppdage driftsfeil.

Slik jobber vi med energioppfølgingssystemer (EOS)

I Entro har vi lang erfaring med etablering og bruk av ulike energioppfølgingssystem (EOS). Som leverandøruavhengige rådgivere kan vi hjelpe deg på tvers av ulike verktøy og løsninger.

Vi bistår med onboardingen av bygg og innsamling av relevant forbruksdata, slik at du som kunde får god oversikt over energiforbruket. Slik legger vi også til rette for at vi som energirådgivere kan hjelpe deg med å redusere energiforbruket.

Derfor bør du bruke et energioppfølgingssystem

Et veletablert energioppfølgingssystem (EOS) – sammen med en god målerstruktur – vil gi deg svaret på hva som bruker mest energi i bygget ditt. Det vil også vise deg når på døgnet energien brukes. Med denne informasjonen kan vi sammen sette i gang energieffektiviserende tiltak, slik at du når dine energimål.

Aktiv bruk av energioppfølgingssystemet vil også kunne avdekke avvik og feil i byggdriften, og dermed sikre at innstillingene på de tekniske anleggene er i henhold til brukernes behov og byggets driftstider.

I tillegg vil et EOS kunne brukes til å sikre at energikostnadene dine stemmer overens med det reelle forbruket, eller benyttes til å budsjettere energikostnader framover i tid.

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne med ditt energioppfølgingssystem, eller på veien mot å installere et helt nytt EOS.

Du finner kontaktinformasjonen til rådgiverne våre her.

Kontakt oss