Tjenester

Energioppfølgingssystem

Visste du at virksomheter som tar i bruk energioppfølgingssystemer på sine bygg sparer opptil 10% av sitt energibruk?

Lurer du på noe?

André Løvlund

Operativ leder

Den viktigste delen av energiarbeidet i en virksomhet er å kartlegge og få kontroll over energiforbruket, og dette starter ofte med å få på plass et godt system for overvåkning og oppfølging.

Entros ansatte har lang erfaring med etablering og bruk av ulike energioppfølgingssystem (EOS). Vi bistår med onboardingen av bygg og innsamling av relevant forbruksdata, slik at du som kunde får god oversikt over energiforbruket, og at vi som energirådgivere kan hjelpe deg med å redusere det.

Et veletablert energioppfølgingssystem (EOS) – sammen med en god målerstruktur – vil gi deg svaret på hva som bruker mest energi og når på døgnet den brukes, slik at vi sammen kan sette i gang energieffektiviserende tiltak for å sikre at du når dine energimål.

Aktiv bruk av energioppfølgingssystemet vil også kunne avdekke avvik og feil i byggdriften, og dermed sikre at innstillingene på de tekniske anleggene er i henhold til brukernes behov og byggets driftstider. I tillegg vil et EOS kunne brukes til å sikre at energikostnadene dine stemmer overens med det reelle forbruket, eller benyttes til å budsjettere energikostnader framover i tid.

Kontakt oss