Om Entro

Introduksjon

Å oppnå miljøgevinster krever erfaring og kompetanse innen flere fagområder.
Entrologo på vegg
Vi tar kundens posisjon
Entro sikrer virksomheters grønne vekst og reduserer risiko knyttet til grønn omstilling
Entro er Nordens ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg. Vi er en energi- og miljørådgiver med to oppdragsgivere – kundene og miljøet. For kundene sparer vi tid og penger, samtidig som lavere energibruk og CO2-utslipp gir stor miljøgevinst.​

Våre kunder er først og fremst store norske og nordiske virksomheter som eier, forvalter eller drifter eiendom. Felles for dem er at de har et ønske om å bli mer bærekraftige og skape grønn vekst for sin bedrift. Dette skjer ved å utnytte ressursene de disponerer mer effektivt, og samtidig øke bedriftens lønnsomhet.​ 

Å oppnå slike miljøgevinster krever erfaring og kompetanse innen flere fagområder. Entro har over 30 års erfaring med å hjelpe virksomheter med å redusere risiko knyttet til grønn omstilling. ​Våre medarbeideres enestående tverrfaglige kompetanse og en unike miks av praktiske og akademiske ferdigheter stiller Entro i en god posisjon til å hjelpe kundene våre med å nå sine klimamål.​ 

I 2020 sparte våre kunder

  • Penger ca 500 Mkr
  • Energi ca 555 GWh
  • CO2 ca 60 000 tonn

Vi jobber med 25 av de 100 største selskapene i landet

Kundene våre omfatter store og små eiendomsbesittere og forvaltere innenfor både privat og offentlig sektor, samt industribedrifter.

Kontakt oss