Elhub

Hvordan godkjenne at Entro kan hente måleverdier fra Elhub?

Fra 18. februar 2019 går alle måleverdier fra strømmålere i Norge til Elhub – derifra kan kraftleverandører og andre leverandører hente ut måleverdiene. Juridisk eier av målepunktet må godkjenne alle tilganger til måleverdiene i Elhub (for kraftkjøp gjelder det annen metode som ikke beskrives her.)

Entro henter ut måleverdier for våre kunders målere til to formål:

 • Entro Optima – vårt system for energioppfølging – så kunden kan følge opp sitt energiforbruk

 • Kontroll av strømfakturaer for våre kunder

Dette krever at kundene godkjenner Entro som såkalt tredjepartsleverandør på sine strømmålere i Elhub.


Hvordan godkjenne Entro sin tilgang til målere i Elhub?

For at Entro skal kunne hente ut forbruksdata fra Elhub til Optima, må juridisk eier av målepunktet godkjenne dette i Elhub. Juridisk eier er den bedrift/kommune som eier målepunktet/står som abonnent. Personen som skal utføre godkjenninger i Elhub, må ha rollen «Energi, miljø og klima» for bedriften/kommunen i Altinn, se lengre ned i teksten.

Dette må den person som har rollen «Energi, miljø og klima» for bedriften/kommunen i Altinn gjøre:

 1. Klikk her for innlogging i Elhub Min side

 2. Logg inn ved å benytte ønsket innloggingsmetode

 3. Velg riktig bedrift under «bytt bruker» øverst til høyre. Om du ikke finner bedriften/kommunen her, så mangler du rollen «Energi, miljø og klima». Se lenger ned på siden under «Hvordan kan retten til å godkjenne i Elhub delegeres?»

 4. Klikk på knappen «Se tredjepartsforespørsler», så kommer det opp ei liste til venstre med målepunkt som Entro har etterspurt tilgang på. Om det er mange, ligger det flere sider her. Du kan bare behandle ei side av gangen

 5. Klikk på knappen «Velg alle synlige»

 6. I lista til høyre velger du alle ved å huke av i den lille ruta til høyre over lista

 7. Klikk på «Aksepter forespørsler» under lista

 8. Gjenta fra punkt 3 dersom du representerer flere bedrifter


Hvordan kan retten til å godkjenne i Elhub delegeres?

For at Entro skal kunne hente ut forbruksdata fra Elhub til Optima, må juridisk eier av målepunktet godkjenne dette i Elhub. Juridisk eier er den bedrift/kommune som eier målepunktet/står som abonnent.

Personen som skal utføre godkjenninger i Elhub, må ha rollen «Energi, miljø og klima» for bedriften/kommunen i Altinn. Denne rollen tildeles automatisk Daglig leder/Rådmann, som kan tildele rollen videre til en eller flere personer (ikke bedrifter) som skal ha oversikt over bedriftens målepunkt. Ansatte i Entro kan også tildeles rollen.

Dette må Daglig leder/Rådmann gjøre:

 1. Gå til Altinn

 2. Velg «Logg inn» i toppmenyen

 3. Logg inn ved å benytte ønsket innloggingsmetode

 4. Velg aktør (aktuelt selskap) under «Alle dine aktører». Her kan man søke, om man har mange

 5. Velg «Vis alle aktører» og huk deretter av i ruten «Vis også underenheter». En og samme person kan være administrator for flere underenheter

 6. Etter at aktuell enhet er valgt

  1. Trykk på «Andre med rettigheter til virksomheten»

  2. Velg deretter «Legg til ny person eller virksomhet»

  3. Under «Fødselsnr./brukernavn» kan man enten skrive fødselsnummer 11 siffer, eller man kan skrive e-postadresse og etternavn. Klikk på knappen «Neste»

 7. Klikk deretter på “Har disse rollene”, og klikk på «Legg til ny rolle»

  1. Velg rolle «Energi, miljø og klima»

 8. Kvitter med klikk på knappen «Ferdig»


Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne! 

Kontakt oss