Tjenester

Rapportering

Som totalleverandør har Entro kompetanse og verktøy til å skreddersy rapporter som kan formidle konkrete resultater til alle nivåer og områder i virksomheten.

Dette er rapportering

Entro leverer skreddersydde energi- og miljørapporter til våre kunder, der du selv kan bestemme hvilke parametere som skal måles og hvor ofte det skal rapporteres.

For å få kontroll på forbruk og kostnader knyttet til energi og miljø, vil det være flere ulike deler av organisasjonen som trenger forskjellig informasjon. Dette kan være alt fra informasjon om energibruk og effekttopper, til kostnader og klimagassutslipp.

Det vil alltid være behov for ulik type rapportering, avhengig av hvilke avdelinger som finnes i en bedrift. I mange bedrifter vil teknisk avdeling som oftest ønske et annet fokus og ulik informasjon enn økonomiavdelingen, da deres prestasjoner måles på grunnlag av ulike kriterier.

Slik jobber vi med rapportering

Ved å utvikle rapportene sammen med deg, sikrer vi både kvalitet og riktige resultater, i tillegg til at du får tett oppfølging av våre rådgivere. Du som kunde kan selv velge frekvens og omfang.

Vi kan hjelpe deg med rapportering på:

• Energi, vann og avfall
• Klimarapport
• Bærekraftsrapport
• Energikartleggingsrapport
• Tiltakslister
• Aktiv ressursoppfølging

Klimaregnskap

Entro utarbeider klimaregnskap basert på den internasjonalt anerkjente standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Rapporten inneholder utslippene fra Scope 1 og 2, som er obligatoriske å rapportere på, samt de utslippskilder i Scope 3 som avtales på forhånd.

Rapporten leveres enten som en standard Entro-rapport med aggregerte tall for virksomheten, eller som en detaljert rapport som viser periodevis utvikling i utslipp per kilde eller scope. Omfang, format og utslippsindikatorer avtales i forkant og tilpasses kundens ønsker og behov.

Kontakt oss for hjelp med rapportering

Våre rådgivere hjelper deg med din rapportering. Kontakt oss i dag, og kom i gang med ditt rapproteringsarbeid.

Du finner kontaktinformasjonen til våre rådgivere her.

Kontakt oss