Tjenester

Miljøledelse

Bedrifter som implementerer miljøledelse i sin virksomhet, vil både redusere kostnader og forbedre sine miljøprestasjoner.

Lurer du på noe?

energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen

Andreas Grimen

Salgs- og markedssjef

Et systematisk og godt miljøarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser, som vil gi deg og din bedrift et bedre omdømme og kompetitive fordeler i markedet. Miljøledelse er et elementært verktøy for å sikre målrettet gjennomføring av aktiviteter som bidrar med redusert miljøbelastning for din virksomhet.

Enten målet er å få bedre kontroll over din miljøbelastning, eller om du ønsker å implementere full miljøledelse i henhold til 14001, kan Entro bistå med strategisk og miljøfaglig rådgivning som støtter din organisasjon i arbeidet med å etablere et velfungerende miljøarbeid.

Arbeidet omfatter kartlegging av virksomhetens miljøpåvirkning, beskrivelse av nåsituasjon, utarbeidelse av en miljøpolicy, samt implementering av rutiner og systemer for å ivareta målene.