Tjenester

Miljøledelse

Bedrifter som implementerer miljøledelse i virksomheten sin, vil både redusere kostnader og forbedre miljøprestasjonene sine. Les mer om hva miljøledelse er, og hvordan vi kan hjelpe med miljøledelse.

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Markedsdirektør

Dette er miljøledelse

Miljøledelse er et grunnleggende og virkningsfullt verktøy, som skal sikre målrettet gjennomføring av aktiviteter som bidrar til redusert miljøbelastning for virksomheten din.

Implementering av miljøledelse betyr at miljøhensyn blir innlemmet i alle deler av driften av virksomheten. Dette kan for eksempel være rapportering, innføring av tiltak og sertifiseringer.

Derfor lønner det seg med miljøledelse

Et systematisk og godt miljøarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser, som vil gi deg og bedriften din et bedre omdømme og kompetitive fordeler i markedet.

Slik hjelper vi deg

Enten målet er å få bedre kontroll over din miljøbelastning, eller om du ønsker å implementere full miljøledelse i henhold til 14001, kan Entro bistå med strategisk og miljøfaglig rådgivning som støtter din organisasjon i arbeidet med å etablere et velfungerende miljøarbeid.

Arbeidet omfatter kartlegging av virksomhetens miljøpåvirkning, beskrivelse av nåsituasjon, utarbeidelse av en miljøpolicy, samt implementering av rutiner og systemer for å ivareta målene.

Kontakt oss

Våre rådgivere hjelper deg med å iverksette miljøledelse i virksomheten din.

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg i gang.

Kontakt oss