Tjenester

Miljøledelse

Bedrifter som implementerer miljøledelse i sin virksomhet, vil både redusere kostnader og forbedre sine miljøprestasjoner.

Lurer du på noe?

Andreas Grimen

Market Manager

Et systematisk og godt miljøarbeid vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser, som vil gi deg og din bedrift et bedre omdømme og kompetitive fordeler i markedet. Miljøledelse er et elementært verktøy for å sikre målrettet gjennomføring av aktiviteter som bidrar med redusert miljøbelastning for din virksomhet.

Enten målet er å få bedre kontroll over din miljøbelastning, eller om du ønsker å implementere full miljøledelse i henhold til 14001, kan Entro bistå med strategisk og miljøfaglig rådgivning som støtter din organisasjon i arbeidet med å etablere et velfungerende miljøarbeid.

Arbeidet omfatter kartlegging av virksomhetens miljøpåvirkning, beskrivelse av nåsituasjon, utarbeidelse av en miljøpolicy, samt implementering av rutiner og systemer for å ivareta målene.

Kontakt oss