Tjenester

Kostnadskontroll

Få full kontroll over dine energikostnader og avtaler gjennom våre økonomitjenester.

Lurer du på noe?

Stian Vollan-Hansen

Group CFO

Underkategorier
 • Fakturakontroll

  Fakturakontroll fra Entro sikrer riktig pris på energileveransene dine. Med over 30 års erfaring, er vi landets største kompetansemiljø på kontroll av energifakturaer og oppfølging av energikostnader. Vi avdekker feil på alle slags fakturaer, og følger opp med strømleverandør slik at alt blir korrekt. Det er komplisert å kontrollere alle elementer i en energifaktura selv. Man trenger en oversikt over både riktig forbruk og pris, og det er ikke alltid man vet hva man egentlig betaler for – og hva man skal betale for. Entro innehar kompetansen, forståelsen og verktøyene for å kontrollere alle elementene i fakturaen. Kunder skal være sikker på at de blir fakturert i henhold til avtale og med riktige forutsetninger. Vi kan gi våre kunder trygghet om at de mottar riktige energikostnader og at avtalene opprettholdes.

 • Økonomioppfølging

  Ved å gi Entro tilgang til kontoen som er knyttet til betaling av dine energifakturaer, sørger vi for full avlastning og oversikt over dine energikostnader. En regnskapsrapport som lastes inn i eget regnskapssystem sørger for full kontroll. Vi lager også energibudsjett for alle anlegg basert på kraftkontrakter og nettariffer, i tillegg til registrert årsforbruk.

 • Økonomioppfølging

  Ved å gi Entro tilgang til kontoen som er knyttet til betaling av dine energifakturaer, sørger vi for full avlastning og oversikt over dine energikostnader. En regnskapsrapport som lastes inn i eget regnskapssystem sørger for full kontroll. Vi lager også energibudsjett for alle anlegg basert på kraftkontrakter og nettariffer, i tillegg til registrert årsforbruk. Våre tjenester innen økonomioppfølging kan deles opp i fire aktiviteter (nedtrekksmeny): 1. Energibudsjett: Med bakgrunn i inngåtte avtaler, gjeldende nettariffer, avgifter og registrert forbruk siste år, lager Entro energibudsjett for alle anlegg. Budsjettet er som regel ferdig utarbeidet og tilgjengeliggjort i vårt digitale oppfølgingssystem, Optima Økonomi, innen 1. September. Annen dato for ferdigstilling kan også bestemmes. 2. Budsjettoppfølging: Med budsjettoppfølging kan kunden selv følge med sine energikostnader per måned opp mot budsjettet. Et nyttig verktøy for å få oversikt over utvikling, og eventuelt justere eller regulere det opprinnelige budsjettet. 3. Rest til avsetning i regnskapet: Entro utarbeider en rapport med oversikt over hva som skal settes av i regnskap for ikke mottatte fakturaer/gjenstående energikostnader for året som skal avsluttes. Rapporten leveres som regel første uke etter nyttår. 4. Klientkonto: Klientkonto gir oppdragsgiver full avlastning ved at Entro får tilgang til oppdragsgivers konto knyttet til betaling av energifakturaer, og betaler alle energifakturaene via denne kontoen innen forfallsdato. Entro avstemmer, lager råbalanse og utarbeider en detaljert regnskapsrapport tilpasset Oppdragsgivers regnskapssystem kvartalsvis. Det eneste kunden trenger å gjøre er å laste inn en regnskapsrapport inn i sitt regnskapssystem en gang hvert kvartal.

 • Anleggsadministrasjon

  Entro sine rådgivere kundene med å etablere en komplett anleggsliste over alle energiabonnement med respektive avtaler. Anleggslisten omfatter alle anlegg og inneholder alt av nødvendig informasjon. Vi vedlikeholder anleggslisten gjennom kontinuerlig dialog med både kunde og leverandører, ved målerbytter, leietakerendringer, samt kjøp og salg av bygg. Anleggslisten kan med fordel benyttes når kunden blant annet bytter kraftleverandør. Denne tjenesten utgjør stor verdi for våre kunder gjennom avlastning og kontroll, da administrering av anlegg kan være svært komplisert og tidkrevende arbeid.

 • Entropool

  Entropoolen er en rammeavtale hos kraftleverandøren Entelios, som er fremforhandlet av og administreres av Entro. Avtalen har innslag av finansiell prissikring for å øke forutsigbarheten og redusere risiko for de største prissvingningene, og sikre lave priser over tid Målsetningen med avtalen er å samle volum fra flere små- og mellomstore aktører, slik at vi sammen kan oppnå stordriftsfordeler og betingelser som i utgangspunktet er forbeholdt storforbrukere. Dette gir meget lave påslag og total kraftpris, samtidig som vi kontrollerer kraftkjøpet og administrerer alle endringer i poolen. Dermed sikrer vi full kontroll på kundenes kraftkjøp, fjerner muligheten for skjulte påslag og følger opp eventuelle feil som måtte oppstå.

Fremgangsmåte
 • 1. Energibudsjett

  Med bakgrunn i inngåtte avtaler, gjeldende nettariffer, avgifter og registrert forbruk siste år, lager Entro energibudsjett for alle anlegg. Budsjettet er som regel ferdig utarbeidet og tilgjengeliggjort i vårt digitale oppfølgingssystem, Optima Økonomi, innen 1. September. Annen dato for ferdigstilling kan også bestemmes.

 • 2. Budsjettoppfølging:

  Med budsjettoppfølging kan kunden selv følge med sine energikostnader per måned opp mot budsjettet. Et nyttig verktøy for å få oversikt over utvikling, og eventuelt justere eller regulere det opprinnelige budsjettet.

 • 3. Rest til avsetning i regnskapet

  Entro utarbeider en rapport med oversikt over hva som skal settes av i regnskap for ikke mottatte fakturaer/gjenstående energikostnader for året som skal avsluttes. Rapporten leveres som regel første uke etter nyttår.

 • 4. Klientkonto

  Klientkonto gir oppdragsgiver full avlastning ved at Entro får tilgang til oppdragsgivers konto knyttet til betaling av energifakturaer, og betaler alle energifakturaene via denne kontoen innen forfallsdato. Entro avstemmer, lager råbalanse og utarbeider en detaljert regnskapsrapport tilpasset Oppdragsgivers regnskapssystem kvartalsvis. Det eneste kunden trenger å gjøre er å laste inn en regnskapsrapport inn i sitt regnskapssystem en gang hvert kvartal.

Kontakt oss