Introduksjon

Økonomi

Visste du at den grønne omstillingen er lønnsom fra dag én hvis det gjøres riktig?
Entrologo på vegg
Gevinst
Grønn omstilling kan også være økonomisk bærekraftig.
 • «Den mest bærekraftige kWh er den du ikke bruker»

  Energieffektiviseringstiltak er ofte nedbetalte under 1 år. Vi hjelper dere at nå deres mål på en lønnsom måte!

 • Riktig kraftavtale, avfallsavtale eller energiinnkjøp

  Dere vil oppnå god kontroll og riktige energi- og avfallskostnader koblet til deres behov. Vet du forresten at industribedrifter med riktig næringskode har rett til redusert el-avgift?

 • Effektkostnader

  Disse kostnadene er ofte betydelige, men kan enkelt gjørs noe med.

 • Leietakeravregning

  Hvordan fordeler og viderefakturerer du kostnadene til de som skal ha de? Mer fokus hos forbrukere av energi- og avfall gjør at behovene for at dette gjørs riktig, til hver tid, øker.

 • EU-taksonomien

  Alle som har behov for kapital påvirkes av EUs taksonomi og kravene som stilles her. Dette gir også gode muligheter for de som kan vise til oppnåelse.

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss