Tjenester

Forbruksanalyse

Entro har mange års erfaring med å analysere ressursforbruket på bygg.

Når våre rådgivere gjennomfører en forbruksanalyse, vil du få god oversikt over hvor og når energien på bygget brukes, gjennom en såkalt formålsfordeling. En slik analyse danner et solid grunnlag for det videre arbeidet med å redusere energi på bygget, da det gir oss et tydelig bilde på hvor det største sparepotensialet ligger.

Vi bistår gjerne også i det videre arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og gjennomføring av tiltak slik at vi sammen når dine energi- og miljømål.

Kontakt oss