Tjenester

Energirådgivning

Entro er Nordens største kompetansehus innen grønn og energieffektiv drift av bygg, og vi har over 30 års erfaring med å hjelpe virksomheter med gjennomføring av energieffektiviserende tiltak.

Ifølge Statistisk sentralbyrå forbruker norske yrkesbygg rundt 29 TWh – 29 milliarder kilowatt-timer – hvert eneste år. Vi i Entro erfarer at dette er 20 til 30 prosent for mye, og har støtte for vårt syn hos både NVE, Enova og SINTEF. Norske virksomheter som benytter seg av næringsbygg betaler årlig minst 5 milliarder kroner for mye i energi – ikke fordi strømprisen er høy, men fordi byggene ikke er optimalisert i forhold til energibruken.

Energirådgivning er Entros kjernevirksomhet, og bare i 2020 sparte vi våre kunder for 500 GWh, som tilsvarer 500 millioner kroner. Dette oppnår vi ved å alltid jobbe faktabasert, gi våre kunder målrettede råd og bistå i gjennomføringen av tiltak som sikrer de besparelsene våre kunder sikter seg inn mot.

Kontakt oss