Enova varsler nye ordninger for energieffektivisering

Dato June 13th, 2023
I 2023 fikk Enova i oppdrag av klima- og miljødepartementet å forsterke satsingen innen energi og energieffektivisering. Innspillene på hvordan de vil innrette seg etter dette, og hvilke tiltak som er nødvendige for å bidra til mer effektiv energibruk, er nå levert.

Enova varsler nye ordninger for energieffektivisering

I 2023 fikk Enova i oppdrag av klima- og miljødepartementet å forsterke satsingen innen energi og energieffektivisering. Innspillene på hvordan de vil innrette seg etter dette, og hvilke tiltak som er nødvendige for å bidra til mer effektiv energibruk, er nå levert.

Med energikommisjonens rapport fra februar 2023 friskt i minne, er det et faktum at behovet for energieffektivisering av bygg er akutt, og må skje i stor skala fremover.

«Vi må opp i et tempo vi ikke har sett før», står det i rapporten – og for å komme dit må energibruken både bli smartere og mer energieffektiv. 

Les også: Dette innebærer en energikartlegging

I april ga Enova sin tilbakemelding på hvordan de fremover vil innrette sin aktivitet knyttet til energi generelt, og energieffektivisering spesielt, i dokumentet «Orientering om en styrket satsing på energieffektivisering». I et eget notat gir Enova innspill til handlingsplanen for energieffektivisering.

Nye virkemidler til næringsbygg

I dokumentet vektlegger Enova blant annet viktigheten av støtte til kartlegging av energi- og klimatiltak i bygg for små- og mellomstore bedrifter

Enova presiserer at mange byggeiere mangler oversikt over bygningsmassens energitilstand og aktuelle forbedringstiltak – og at denne kunnskapsbarrieren kan reduseres gjennom kartlegging av tilstand og mulige tiltak.

Les også: 5 effektive energitiltak for ditt bygg

Samtidig fremhever de viktigheten av at aktøren som gjennomfører kartleggingen har bred energifaglig kompetanse, og ikke er låst til én teknologi eller bransje.

Energikartleggingen bør også omfatte forslag til finansiering som er tilpasset eierorganisasjonen.

Ny investeringsstøtte

Et annet viktig virkemiddel er ifølge Enova investeringsstøtte som stimulerer til energimerking, energitjenester og energieffektivisering.

Det for å øke etterspørsel og gjennomføring av energitiltak, øke andelen energimerkede næringsbygg samt etablere et marked for energitjenester.

Enova fremlegger at søker kan få støtte for en prosentvis forbedring av energikarakter, og at støtteordningen vil ta utgangspunkt i energimerket til bygningen.

Les også: Alt om energimerking av bygg

Ved endt prosjekt sender søker en oppdatert energiattest og økonomirapportering, og får utbetalt støttebeløpet. Søknadene vil deretter rangeres i en konkurranse basert på ambisjons- og energimål. 

Enova poengterer samtidig at energimerket i sin nåværende form ikke fungerer optimalt, og at det er planer om å endre denne i løpet av 2024.

Slik forbereder du deg best mulig

For å forberede deg best mulig på Enovas nye ordninger, og ta grep for å øke energieffektiviteten i dine bygg, kan du gjennomføre en rekke viktige tiltak.

Noen av disse er:

  1. Energikartlegging og energimerking: Kartlegg energitilstanden til bygningsmassen din og identifiser potensielle forbedringstiltak. En kartleggingsrapport og et energimerke vil si noe om dagens situasjon på bygget og hvilke tiltak som vil være mest effektive, både for å redusere energi og forbedre energimerket. Dette vil også danne grunnlaget for en søknad til Enova.

  2. Utforsk ulike finansieringsmuligheter: Se etter finansieringsalternativer som passer for din eierorganisasjon. Det kan være støtteordninger, investeringsstøtte eller andre insentiver som kan hjelpe deg med å implementere energieffektiviseringstiltak.

  3. Søk om investeringsstøtte: Dersom du ønsker å forbedre energikarakteren til dine bygg, kan du søke om investeringsstøtte fra Enova. Søknaden vil bli vurdert ut ifra ambisjons- og energimål, og du vil bli bedt om å levere oppdatert energiattest og økonomirapportering ved prosjektfullføring.

  4. Søk ekspertkompetanse: Hvis du trenger hjelp med energitjenester og energimerking av dine næringsbygg, kan du kontakte selskaper med spesialisert ekspertkompetanse på området. Entro er en av aktørene som tilbyr slik ekspertise og kan hjelpe deg med å implementere energieffektiviseringstiltak.

Les også: Energieffektivisering: nødvendig for å nå bærekraftsmålene

Vår ekspertise

For næringsbygg er det i dag lovfestet krav til ekspertkompetanse for å energimerke. I Entro er det en stor gjeng med spisskompetanse på feltet, som står klare til å hjelpe aktører med aktuelle energitjenester. Ta gjerne kontakt dersom dere trenger hjelp til dette.

Les mer på Enova sine egne sider her.

Vil du holde deg oppdatert på alt som skjer i Entro?

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss