Å drive bærekraftig er en forutsetning for å drive virksomheter i dag

Dato December 5th, 2017
Les om hvordan IKEA allerede merker klimaendringene på (bygnings)kroppen!

Å drive bærekraftig er en forutsetning for å drive virksomheter i dag

Les om hvordan IKEA allerede merker klimaendringene på (bygnings)kroppen!

Sustainability Developer Yngvill Ofstad i IKEA mener det er risikosport ikke å satse på grønn omstilling

– Det kommer stadig strengere lovverk, og vi opplever at både kunder og medarbeidere er opptatt av disse spørsmålene. Bærekraft bør være høyt på agendaen hos alle bedrifter, det må forankres i ledelsen og kompetanse må på plass. Jeg tror ikke det vil være rom for bedrifter som ikke arbeider godt med bærekraft i framtidens marked, sier Ofstad,

Hun forteller at IKEA allerede merker klimaendringene på (bygnings)kroppen.

– Prisene på råvarer blir ustabile, og vi må stenge varehus som blir rammet av orkaner. Ressursmangel og klimatrusselen påvirker oss alle, derfor må alle bidra til å løse disse problemene.

Kan påvirke begge veier i verdikjeden

IKEA opplever at de som aktør i varehandelen ofte ikke regnes med når de store klimaspørsmålene diskuteres. Det mener Ofstad blir helt feil. Tvert imot, spiller varehandelen en svært viktig rolle i det grønne skiftet.

– Vi kan påvirke både bakover i verdikjeden vår, vi kan arbeide med egne bygg og vi snakker med forbrukerne hver eneste dag. IKEA investerer i solceller og vindturbiner, vi gir støtte til fornybar energi både hos leverandører og i flyktningleirer, vi investerer i energistyring i egne bygg og vi oppfordrer kundene våre til å leve mer bærekraftig ved for eksempel å skifte til energieffektiv LED. Jeg håper at stadig flere aktører i handelen tar dette brede ansvaret, og at politikere og andre ser verdien av posisjonen som handelsaktører faktisk har, sier Ofstad.

– Med slike venner kan en komme ganske langt

En viktig del av det ansvaret er energiarbeid i bygg. Her har Entro jobbet sammen med IKEA Norge i 12 år, og bidratt til å redusere forbruket hvert eneste år.

– Jeg tror de fleste forstår at når en investerer 1 krone i energistyring, så kan en få 10 kroner tilbake. Men det kan kanskje være utfordrende å vite hvordan en skal komme i gang. Entro gir oss råd om målerstruktur, målsettinger og investeringer, samtidig som vi får tett og kontinuerlig oppfølging på byggene våre. Med slike venner kan en komme ganske langt, sier Yngvill Ofstad.

– Inspirerende å høre andre aktører

Hun opplevde de andre foredragene under Entroseminaret som både matnyttige og inspirerende.

– Jeg fikk godt faglig påfyll fra både CICERO og Zero når det gjelder arbeidet med klimamålene internasjonalt og nasjonalt. Det er betryggende at det ikke er så lett å melde seg ut av Parisavtalen, samtidig er det litt urovekkende at virkemidlene for å nå energieffektiviseringsmålene i Norge kanskje ikke er sterke nok. Derfor er det inspirerende å høre hvordan ulike aktører, både statlige og private, jobber målrettet med energieffektivisering i bygg.