Slik energieffektiviserer vi retail-bransjen

Dato March 14th, 2023
Stort innvendig volum, store vindusarealer og lange åpningstider er typiske kjennetegn ved retail-bransjen. Det gjør også fallgruven for overforbruk av energi stor. Her er våre beste tips til hvordan du snur denne trenden – og sparer energi og penger på kjøpet.

Slik energieffektiviserer vi retail-bransjen

Stort innvendig volum, store vindusarealer og lange åpningstider er typiske kjennetegn ved retail-bransjen. Det gjør også fallgruven for overforbruk av energi stor. Her er våre beste tips til hvordan du snur denne trenden – og sparer energi og penger på kjøpet.

En rapport fra Enova viser at det gjennomsnittlige energiforbruket i norske butikkbygg er på rundt 400 kWh/m2 per år, mens det energieffektive butikkbygg kan klare seg med under 200 kWh/m2 per år.

Det er dermed et betydelig potensial for å redusere energiforbruket i norske butikkbygg. Det er anslått at det ved å implementere energisparetiltak er mulig å redusere energiforbruket med opptil 50 %.

Les også: Energieffektivisering: nødvendig for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Store forskjeller i energiforbruk mellom ulike butikklokaler

Rapporter viser at det er store forskjeller i energiforbruket mellom ulike typer butikkbygg. For eksempel bruker bygninger med fritids- og sportsbutikker, byggevarehus og supermarkeder ofte mer energi enn bygg med mote- og klesbutikker.

Jo høyere energiforbruk butikken har, jo større potensial for energisparing.

Les mer om hvordan vi utfører energibesparende tiltak her.

Retail har ofte høyt energiforbruk på grunn av følgende faktorer:

 1.  Stort innvendig volum: Butikkbygninger har ofte stor bygningsmasse som krever mye energi for oppvarming, ventilasjon og belysning.

 2. Store vindusarealer: Butikkbygninger har ofte store vindusarealer for å vise fram varene. Dette fører til høyt varmetap om vinteren og økt oppvarmingsbehov. Samtidig fører store vindusarealer til stort kjølebehov om sommeren.

 3. Lange åpningstider: Ved lange åpningstider får man et kontinuerlig overforbruk av oppvarming, ventilasjon og belysning, selv om butikken ikke alltid er fullt utnyttet. Ved å styre forbruk etter utvalgte nøkkelparametere, kan forbruket reduseres vesentlig. Butikkbygg har også ofte høyt slitasjenivå på teknisk utstyr som klimaanlegg, belysning og kjøle- og fryseskap. Dette kan føre til hyppige utskiftninger og høye kostnader for å opprettholde energieffektiviteten.

 4. Kjøle- og frysedisker: Noen butikkbygninger har kjøle- og frysedisker som bruker mye energi. Disse krever også ventilasjon for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømning.

 5. Belysning: Butikkbygninger bruker ofte mye energi på belysning, for å vise fram varene på en attraktiv måte og skape en god atmosfære i butikken. Mange eldre butikkbygninger bruker i dag energikrevende lysstoffrør. Noen lar også utebelysning stå på gjennom natten.

 6. Manglende styringssystemer: Mange eldre butikkbygninger har begrenset eller ingen styringssystemer for oppvarming, ventilasjon og belysning. Dette kan gjøre det vanskelig å kontrollere og optimalisere energiforbruket.

 7. Mangel på bevissthet og kompetanse hos butikkansatte: Ansatte og leietakere i butikkbygg er ikke alltid bevisst over betydningen av energieffektivitet, og er dermed ikke nødvendigvis motiverte til å bidra til energisparing. De besitter ofte heller ikke den nødvendige kunnskapen om dette, eller mangler gode rutiner for energisparing.

Effektive tiltak for å redusere energibruken i ditt butikklokale

For å møte disse utfordringene kan det være lurt å gjøre en grundig analyse av bygningens energiforbruk, identifisere potensialet for energisparing og følge opp realiseringen av dette gjennom tiltak som reduserer energiforbruket og øker energieffektiviteten i bygningene.

Les også: Slik reduserte POWER energibruken med 20 %

Det kan også være nødvendig å gjøre oppgraderinger av teknisk utstyr, implementere styringssystemer og øke bevisstheten om energisparing blant ansatte og leietakere.

Entro leverer følgende tjenester til retail-aktører som vil redusere sitt energiforbruk:

 1. Energioppfølging og analyse: Vi tilbyr energioppfølging og analyse for å kartlegge energiforbruket i bygningen og identifisere potensielle områder for energisparing. Dette kan inkludere innsamling av data om energiforbruket, vurdering av driftstider og optimalisering av tekniske systemer. Entro overvåker energiforbruket og -utviklingen, og følger opp driftsansvarlige ukentlig eller månedlig.

 2. Energimerking med risikoanalyse: Energimerking gir en indikasjon på hvor energieffektivt bygget er og hva som kan gjøres for å forbedre energieffektiviteten til ønsket nivå. Energitiltakene presenteres med estimerte kostnader for å gi kundene et helhetlig bilde. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt energiforbruket, og motiverer til å implementere tiltak for å redusere forbruket.

 3. Kartlegging og gjennomføring av tiltak: Vi hjelper også retail-aktører med å identifisere og implementere konkrete energisparetiltak som vil redusere energiforbruket i bygningen. Dette kan inkludere installasjon av LED-belysning, bevegelsessensorer, energieffektive HVAC-systemer, lokal energiproduksjon, oppgraderingen av bygningsmasse og smarte teknologier for å optimalisere energiforbruket.

 4. Opplæring og bevisstgjøring: Vi gir opplæring til ansatte og leietakere om energisparing og energieffektivitet. Dette bidrar til å øke forståelsen for hvordan man reduserer energiforbruket, og motiverer til å gjøre endringer i arbeidsrutiner.

Fikk du med deg denne? Alt om energimerking av bygg

Klar for å komme i gang med energieffektivisering av ditt bygg?

Vi tilbyr en helhetlig tilnærming for å redusere energiforbruket til våre kunder. Gjennom en kombinasjon av energioppfølging, analyse og konkrete energisparetiltak kan du redusere energiforbruket og spare på energikostnadene, samtidig som det øker byggets grad av bærekraft.

Les om våre populære tjenester innenfor energioppfølgingssystem og energieffektivisering her.

Vil du holde deg oppdatert på våre saker? Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Tonje Kristiansen Sandnes

Kontakt oss