Fasilitering og vurdering av EPC-kontrakter

Dato August 28th, 2017
Entro kan nå bistå kommuner med fasilitering og vurdering ved inngåelse og oppfølging av EPC-kontrakter. Med mer enn 25 års erfaring og en enestående tverrfaglig spisskompetanse, har vi det som skal til for å bistå med å etablere og sette i gang EPC-prosjekt for en større portefølje av eiendommer.

Fasilitering og vurdering av EPC-kontrakter

Entro kan nå bistå kommuner med fasilitering og vurdering ved inngåelse og oppfølging av EPC-kontrakter. Med mer enn 25 års erfaring og en enestående tverrfaglig spisskompetanse, har vi det som skal til for å bistå med å etablere og sette i gang EPC-prosjekt for en større portefølje av eiendommer.

Kontakt oss