Referanse

DNB Næringseiendom

DNB Næringseiendom AS arbeider planmessig og setter seg stadig nye mål for energi- og miljøarbeidet.
Tjenesteområder
  • Økonomi
  • Energi
  • Avfall
  • Vann
  • Utslipp

DNB Næringseiendom

DNB Næringseiendom AS arbeider planmessig og setter seg stadig nye mål for energi- og miljøarbeidet.

DNB Næringseiendom har vært med oss helt siden 90-tallet. Energieffektivisering og optimalisering er blitt en integrert del av bygg- og organisasjonsledelsen.

De siste fire årene er det spesifikke energiforbruket for porteføljen redusert med 13 prosent.

Dette bidrar til å holde leietakerkostnadene nede og konkurranseevnen til DNB Næringseiendom oppe. I tillegg vet vi at energi er en meget viktig komponent når klimaregnskapet skal gjøres opp. Enøk-arbeid er garantert lønnsomt!

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss