Referanse

Hansa Borg Bryggerier

Hansa Borg Bryggerier er en av de største aktørene innen ølbrygging i Norge, og har bryggerier i Bergen, Sarpsborg og Kristiansand, samt mineralvannproduksjon i Olden. Selskapet er godt i gang med å bli ISO-sertifisert innen 14001 – Miljøledelse, og har satt seg ambisiøse mål – blant annet å jobbe mot å bli et karbonnøytralt bryggerikonsern innen 2030.
Tjenesteområder
  • Økonomi
  • Energi
  • Avfall
  • Vann
  • Utslipp

Hansa Borg Bryggerier

Hansa Borg Bryggerier er en av de største aktørene innen ølbrygging i Norge, og har bryggerier i Bergen, Sarpsborg og Kristiansand, samt mineralvannproduksjon i Olden. Selskapet er godt i gang med å bli ISO-sertifisert innen 14001 – Miljøledelse, og har satt seg ambisiøse mål – blant annet å jobbe mot å bli et karbonnøytralt bryggerikonsern innen 2030.

Sommeren 2020 gjennomføre Entro AS helhetlig kartlegging av alle lokasjoner for å synliggjøre effektive klima- og miljøtiltak.

Ut ifra kartleggingsrapportene var det enda bedre utnyttelse av vann og spillvarme som utgjorde størst effektiviseringspotensial.

I etterkant av kartleggingen bistår Entro AS Hansa Borg i sitt videre bærekraftsarbeid, hvor relevante leveranser beskrives under. 

Er du interessert i å lese mer om Hansa Borg sitt bærekraftarbeid, ta gjerne en kikk på deres bærekraftsrapport for 2020.

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss