Innovasjon gjennom «Byggfloken» gir nye forretningsmuligheter

Dato December 19th, 2018
I Entro har vi arbeidet med å gjøre kundene våre mer bærekraftige i snart 30 år. Dette arbeidet har hatt mange former, metodikker, fremgangsmåter og fokusområder, og vi har derfor stadig hatt behov for å endre og utvikle oss som selskap. I dag er innovasjon en av de viktigste forutsetningene for å skape en mer bærekraftig verden.

Innovasjon gjennom «Byggfloken» gir nye forretningsmuligheter

I Entro har vi arbeidet med å gjøre kundene våre mer bærekraftige i snart 30 år. Dette arbeidet har hatt mange former, metodikker, fremgangsmåter og fokusområder, og vi har derfor stadig hatt behov for å endre og utvikle oss som selskap. I dag er innovasjon en av de viktigste forutsetningene for å skape en mer bærekraftig verden.

Er innovasjon en forutsetning for å lykkes?

Verden utvikler seg stadig raskere, og vi står ovenfor mange svært utfordrende samfunnsproblemer. Disse utfordringene er såkalte «wicked problems» eller «floker» som vi kan kalle det på norsk, som ingen aktører kan løse alene. En av disse flokene er «Byggfloken».

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen står for 40 prosent av verdens samlede klimagassutslipp. I Norge omsetter bransjen for 600 milliarder kroner årlig, og sysselsetter en kvart million mennesker.

Likevel har næringen hatt lav produktivitetsvekst de siste 20 årene, og er svært preget av lineære prosesser og manglende helhetlig bærekraftsfokus.

Les også: Entro valgt som underleverandør i stor kontrakt med Statsbygg

Kan dagens samfunnsutfordringer gi morgendagens muligheter?

Vi er overbevist om at gjennom samskapende strategisk innovasjon på tvers av næringer kan man avdekke og tydeliggjøre hva disse utfordringene består av, og på den måten finne nye forretningsmuligheter og løsninger. Derfor har Entro i 2019 vært med på å løse «Byggfloken» sammen med mange andre aktører fra bransjen.

I en strategisk innovasjonsprosess har vi sammen skapt løsninger for en mer bærekraftig byggenæring. Bak initiativet står Statsbygg, buildingSMART, Æra Strategic Innovation og Circular Norway og 22 andre aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet.

Etter mer enn et halvt år med samarbeid og innovasjon lanserte vi tidligere i høst en portefølje på 19 konsepter med kommersialiseringspotensiale som kan være effektive og langsiktige løsninger for hvordan vi kan skape ny vekst ved å bevege bransjen fra en lineær- til sirkulærøkonomi. Over 300 aktører deltok på lanseringen, og vi gleder oss til å være med på veien videre.

På hjemmesiden til «Byggfloken» kan du lese mer. Entro er sammen med flere aktører godt i gang med å videreutvikle konseptet «Bygg Som Lærer Av Bygg» med mål om å gjøre byggene mer selvlærende og i stand til å lære av hverandre.

Entro hjelper med energieffektivisering og bærekraft i ditt bygg

Våre rådgivere står klare til å bistå og hjelpe deg med å finne de beste løsningene for å gjøre ditt bygg mer effektivt i drift og energiforbruk.

Ta kontakt med oss her.

Vil du holde deg oppdatert på nye saker fra Entro? 

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss