Hvordan få riktig innetemperatur?

Dato June 29th, 2018
Vi vil informere deg om hvordan du kan holde nede energiforbruket (og kanskje i noen tilfeller også redusere dette). Når temperaturen er over 26°C begynner en del system å slite, da dette er den makstemperatur som de fleste system er dimensjonert for. Bildet illustrerer langtidsvarslet fra Yr.no for Oslo.

Hvordan få riktig innetemperatur?

Vi vil informere deg om hvordan du kan holde nede energiforbruket (og kanskje i noen tilfeller også redusere dette). Når temperaturen er over 26°C begynner en del system å slite, da dette er den makstemperatur som de fleste system er dimensjonert for. Bildet illustrerer langtidsvarslet fra Yr.no for Oslo.

Hva kan du gjøre og hva bør du tenke på?

Når utetemperaturen er over 26°C så er det i mange tilfeller mer behagelig for leietakerne hvis innetemperaturen er høyere enn 22°C (mange ventilasjonsanlegg styrer etter dette i avtrekk) og hvis ikke ventilasjonen blåser inn med 17°C. Ved uheldige tilfeller kan dette føre til ubehag og sykemeldinger.

Det finnes optimale temperaturer som man bør prøve å etterstrebe – men det viktigste er å spørre brukerne.

90% kan bli fornøyde

Maksimal fornøydhetsgrad er 90%, altså er det alltid noen som ikke er topp fornøyd med inneklima. Forsøker man å gjøre de 10% fornøyd som sender klager, vil andre bli misfornøyd.

  • Ved en utetemperatur på 25°C vil 90% være fornøyd dersom innetemperatur er mellom 23°C og 28°C (det gjør altså ingenting å slippe opp innetemperaturen litt)

  • Dersom man forsøker å holde 22°C inne vil nesten halvparten av brukerne av bygget begynne å fryse

  • Ved en utetemperatur på 30°C vil 90% være fornøyd med en innetemperatur mellom 24°C og faktisk hele 30°C

Hvordan kan du styre dette?

  1. Juster setpunkt for ventilasjon – tilluft opp mot 20°C, avtrekk 24-26°C (maks 20°C i tilluft)

  2. Reduser luftmengdene om ettermiddagen når det er som varmest (når temperaturene blir over 26°C ute, vil ventilasjonsanleggene slite med å levere ønsket tilluft). Det kan i noen tilfeller være bedre når man reduserer luftmengden slik at man ikke ventilerer ut den nedkjølte luften i lokalene

  3. Start ventilasjonen om natten for å bruke den kalde natteluften til å kjøle lokalene og bygningskroppen – her finnes spesielle program som de fleste SD-leverandører har, men få bruker dette. Det man må passe på er at man ikke bruker massevis energi for å kjøle (eller for den delen varme) luften

Hva med kjøling til data- og koblingsrom?

I mange tilfeller er setpunkt i data- og koblingsrom satt til 20°C. Dette er i utgangspunktet etter en gammel standard, da dagens datautstyr tål varme bedre og avgir mindre varme enn tidligere. I dialog med IKT så kan man som regel høye dette til 23°C. Dette er en bedre temperatur da omgivende vegger har mest trolig denne temperatur – men det er viktig at man undersøker hvilken temperatur man har foran og bak datautstyret. Dette er det som er avgjørende for hvor høy temperatur man kan ha i rommet (som regel måles romtemperatur på veggen vid døren). Snakk med IKT!

Ta kontakt med oss om det er noe du undrer over eller trenger hjelp med!

Kontakt oss