Glitrende storby som skal visualisere forskningsprosjektet Smart Building Hub, som har som hovedmål å bygge en omfattende database av bygningers energibruk og innemiljøkvalitet. Grafikk.
Energirådgivning

Energisparing for «Mellomstore aktører» - 150 til 1000 kvm

Energirådgivning

Energisparing for «Mellomstore aktører» - 150 til 1000 kvm

Hvem passer dette for? Entro er klare for å befare treningssentre, vaskeri/renseri, dagligvare, bensinstasjoner og større forretninger eller kontorer med skremmende strømregninger.

Har du spørsmål eller ønsker et møte med oss før du bestiller? Klikk her for å ta kontakt

Rådgiverne våre vil på befaring gå gjennom dokumentasjon fra lokalet og stille spørsmål for å se hva bedriften kan spare. Om mulig vil også det tekniske anlegget optimaliseres i samråd med bedriften. Basert på alt dette får du konkrete råd tilpasset lokalene for å komme raskt i gang med energisparingen. Hvis du kvalifiserer for strømstøtte, vil rådgivningen tilpasses deretter.

Innen to uker etter rådgivningsmøte har vi en oppfølgingssamtale per telefon, her kan vi svare på eventuelle spørsmål. Til slutt vil du få en enkel skriftlig oversikt med energisparingsråd og lønnsomme investeringstiltak spesifikt for virksomheten. I sum ønsker vi å gjøre bedriften mest mulig selvgående, slik at du får spart mest mulig.

Leveransen inkluderer:

  • Forberedelse til befaring

  • Befaring i lokalet (inntil 3 timer)

  • Optimalisering av tekniske anlegg sammen med virksomhet

  • Oppfølgingssamtale

  • Notat om hvordan virksomheten kan spare energi

OBS! Leveransen dekker ETT bygg eller ETT lokale.

(Reisekostnader for reiser utover 1 time fra Entros kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger eller Bergen tilkommer.)

Klikk her for å komme i gang!

Ikke en mellomstor aktør?

Program

Foredragsholdere

Spørsmål? Kontakt Tonje Kristiansen Sandnes

Kontakt oss