Kurs

Kurs: Energi, effekt og tekniske anlegg i bygg

Kurs

Kurs: Energi, effekt og tekniske anlegg i bygg

I dette kurset lærer du hvordan du får et godt inneklima og hva som påvirker energi- og effektbruken i et bygg. Du får kjennskap til de vanligste feilene som oppstår i tekniske anlegg og hvordan du kan rette dem. I tillegg får du en grundig innføring i bruk av SD-anlegg og energioppfølgingssystemer (EOS).

Målgruppe:
Kurset er rettet mot medarbeidere som har ansvaret for drift av tekniske anlegg i bygg.
Du har gjerne erfaring fra drift av bygg, men ønsker å friske opp kunnskapen din om tekniske anlegg, SD-anlegg og energioppfølging.

Kursets varighet:
12 timer fordelt på fire kurssamlinger á tre timer

Eksamen og kursbevis:
På hver samling får du en øvingsoppgave som du må løse til neste samling. For å få kursbevis må du bestå en avsluttende test du får tilgang til etter siste samling.

Virke-medlem? Klikk her for påmelding!

Uten medlemskap? Ta kontakt her!

Endringer i programmet kan forekomme.

Program

 • Dag 1: Energi, effekt og ventilasjon

  • Introduksjon, kursoppsett, hva som skal læres og hva som kreves for å bestå

  • Grunnleggende om energi, effekt og energiøkonomisering (enøk)

  • Ventilasjonssystem, virkemåte, komponenter, vanlige feil, driftsinstrukser

  • Stryring av ventilasjonssystem i SD-anlegg, ulike innstillinger, typisk feilsøking'

  • Øvingsoppgave 1 skal gjøres til neste samling (ca. 2 timers arbeid)

 • Dag 2: Oppvarming

  • Gjennomgang av øvingsoppgave 1. Spørsmål, svar og diskusjon rundt øvingsoppgave.

  • Grunnleggende om ulike typer oppvarmingssystem, prinsipper ved vannbåren system og elektrisk oppvarming.

  • Styring av oppvarmingsløsninger i SD-anlegg. El-kjel, andre kjeler, fjernvarme, nærvarme, varmepumper.

  • Øvingsoppgave 2 skal gjøres til neste samling (ca 2 timers arbeid)

 • Dag 3: Kjøling

  • Gjennomgang av øvingsoppgave 2. Spørsmål, svar og diskusjon rundt øvingsoppgaven.

  • Grunnleggende om ulike kjølesystemer; vannbåren og DX-kjølesystem

  • Fjernkjøling, kjølemaskiner, kjøling via ventilasjon, kjølebaffler, komponenter i kjølesystem mm.

  • Styring av kjøling i SD-anlegg. Når skal det kjøles, innstillinger, temperaturer

  • Øvingsoppgave 3 skal gjøres til neste samling (ca 2 timers arbeid)

 • Dag 4: Samspill i bygget

  • Gjennomgang av øvingsoppgave 3. Spørsmål, svar og diskusjon rundt øvingsoppgaven. •

  • Grunnleggende om snøsmelteanlegg • Gjennomgang av energioppfølging og målere

  • Hvordan drifte bygg best mulig

  • Avsluttende test må bestås før kursbevis utstedes. Dette er en multiple choice hjemmetest.

Foredragsholdere

Kontakt oss