Vi søker flere rådgivere!

Dato March 28th, 2022
Vil du gjøre en forskjell for våre kunder og miljøet? I forbindelse med nye og omfattende internasjonale arbeidsoppdrag, trenger vi å styrke vårt fagteam på alle lokasjoner. Nå søker vi etter flere energi-, miljø- og bærekraftsrådgivere i Bergen, Oslo og vårt nyoppstartede kontor i Stavanger.

Vi søker flere rådgivere!

Vil du gjøre en forskjell for våre kunder og miljøet? I forbindelse med nye og omfattende internasjonale arbeidsoppdrag, trenger vi å styrke vårt fagteam på alle lokasjoner. Nå søker vi etter flere energi-, miljø- og bærekraftsrådgivere i Bergen, Oslo og vårt nyoppstartede kontor i Stavanger.

Våre kunder vil de neste årene stå ovenfor ulike utfordringer knyttet til grønn omstilling. Dette gjelder alt fra uforutsigbare energipriser til økt rapporteringsbehov og krav fra myndigheter og finansielle institusjoner. I Entro bidrar vi til å sikre virksomheters grønne vekst og reduserer risiko knyttet til grønn omstilling.

Som ansatt i Entro vil du være en del av et tverrfaglig og fremoverlent arbeidsmiljø, hvor det i stor grad vil være mulig å påvirke selskapets retning. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg gjennom varierte og spennende oppgaver som våre kunder utfordrer oss med. 

Energi- og miljørådgivere

2 stillinger i Stavanger, 2 stillinger i Bergen.

Arbeidshverdagen vil blant annet bestå av:

 • Optimalisere og justere tekniske anlegg i bygg i samarbeid med driftspersonalet 

 • Kost/nytte-vurdering av energitiltak 

 • Kompetanseheving for kundens driftsorganisasjon 

 • Bruke energi- og miljøoppfølgingssystemer (EOS/MOS)

 • Utarbeide energi- og miljøanalyser, og tiltaksplaner 

Vi ser for oss at du har:

 • Relevant høyere utdannelse, universitet eller høyskole

 • Erfaring med energi- og miljø rådgiving

 • Erfaring/kompetanse innenfor VVS/HVAC

 • Erfaring fra prosjektledelse

 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Bærekraftsrådgivere

2 stillinger i Stavanger, 2 stillinger i Bergen.

Vi søker en som liker å være tett på de strategiske prosessene og bli en del av et felleskap med tverrfaglige kolleger og faggrupper. Vårt bærekraftsarbeid mot kunde foregår på mange fronter samtidig, alt fra strategiarbeid til rapportering. Fellesnevneren er å lede, motivere og utvikle kolleger og kunder.

Vi ser for oss at du har:

 • Relevant høyere utdannelse, universitet eller høyskole

 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring

 • Erfaring med rapportering innen bærekraft i henhold til GRI-standard (eller andre standarder) er en fordel. Kjennskap/erfaring med klimarisiko-analyser, SFDR og/eller EU-taksonomi er også en fordel. Vi verdsetter også erfaring fra avfallsbransjen og/eller klimagassregnskap.

 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

 • God å formidle budskap 

Energi-, miljø- og bærekraftsrådgivere

2 stillinger i Oslo.

Litt om erfaring og personlige egenskaper vi ser etter:

 • Driftsoptimalisering og justering av tekniske anlegg  

 • optimalisere og justere tekniske anlegg i bygg i samarbeid med driftspersonalet 

 • investeringsrådgiver for nye tekniske anlegg 

 • kompetanseheving for driftspersonalet, gjennom kurs og veiledning 

Planlegging og gjennomføring av energi- og miljøtiltak 

 • Bruke energi- og miljøoppfølgingssystemet (EOS/MOS) til å foreslå energi- og miljøtiltak

 • Utarbeide energi og miljø-analyser og tiltaksplaner 

 • Søke om og gjennomføre prosjekter med støtte fra Enova 

Strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling  

 • Innføre og gjennomføre kostnadsreduksjonsprosjekter innen energi- og miljøledelse 

 • Bistå kundene i sertifiseringsprosesser innen ISO 50001, ISO 14001, BREEAM in USE eller tilsvarende 

 • Planlegge og gjennomføre strategiprosesser, utviklings- og innovasjonsprosjekter innenfor energi, miljø og bærekraft  

Fordel: 

 • Erfaring med EOS og MOS

 • Erfaring som konsulent og rådgiver

 • Relevant utdannelse og/eller erfaring

Jobben vil bestå av:

 • Rådgiving innenfor energi, miljø og bærekraft 

 • Faglig prosjektarbeid

 • Kundeoppfølging 

Vi søker denne gangen etter medarbeidere med noen års erfaring.

Arbeidssted for stillingene er Entro sitt kontor i Christian Kroghs gate 16 i Oslo. Det må regnes med noe reiseaktivitet.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, en meget god pensjonsordning og vi har en rekke ansattgoder. Entro jobber systematisk med arbeidsmiljø, kultur og ledelse og ble sertifisert Great Place to Work i 2021.

Les mer og søk her.

Kontakt oss