Mindre energiforbruk med optimalisert klimaanlegg

Dato March 29th, 2023
Oppgradering av klimaanlegg kan utgjøre en stor forskjell både på energiforbruk og inneklima i en bygning. Med et effektivt og optimalisert klimaanlegg er du et steg nærmere et grønnere bygg – les mer her!

Mindre energiforbruk med optimalisert klimaanlegg

Oppgradering av klimaanlegg kan utgjøre en stor forskjell både på energiforbruk og inneklima i en bygning. Med et effektivt og optimalisert klimaanlegg er du et steg nærmere et grønnere bygg – les mer her!

André Løvlund er operativ leder hos Entro, og jobber hver eneste dag med å hjelpe byggeiere å optimalisere ulike typer klimaanlegg.

Hos Entro arbeider han med å gjøre driften på ulike klimaanlegg mer effektiv, slik at både ventilasjon, varme og kjøling fungerer på best mulig måte.

Derfor bør du optimalisere ventilasjon, kjøling og varme

Nær sagt alle bygg har en form for klimaanlegg som regulerer luft, varme og kjøling. Det er likevel ikke alle bygg som har anlegg som er effektive nok, eller som er dimensjonert eller optimalisert bra nok for bruken de utsettes for. Ofte kjøres også ulike anlegg feil, for eksempel med varme og kjøling for samme lokale – samtidig.

André Løvlund forteller at avhengig av alderen på et anlegg, eller de tekniske forutsetningene, kan en optimalisering resultere i flere positive ting for en bygning:

 • Et mer økonomisk lønnsomt bygg

 • Et mer bærekraftig og energieffektivt bygg

 • Et bygg som er et steg nærmere å være fullstendig «grønt» – med alle fordelene det medfører

 • Et bygg med bedre inneklima og mer fornøyde brukere

Dette er forskjellen på ulike klimaanlegg

Det finnes mange ulike typer klimaanlegg, og muligheten for optimalisering eller oppgradering vil variere avhengig av dette. Ulike anlegg kan ha forskjellige komponenter og funksjoner, men fellesnevneren for alle klimaanlegg er at de på en eller annen måte regulerer klimaet i et bygg.

 • Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegg blåser inn ny luft og trekker ut gammel luft.

 • Air-condition: Air-condition styrer temperatur og luftfuktighet. Det kalles også ofte et kjøle- eller varmeanlegg. Det kan også være et ventilasjonsanlegg, og noen kaller også varmepumper for air-condition.

 • Varmepumpe: En varmepumpe er en del av et varme- eller kjøleanlegg. Varmepumpen kan være luft til luft, vann til vann eller bergvarme.

 • Varmeanlegg: Dette er et generelt begrep som brukes for anlegg eller rørsystemer som distribuerer varme via vannrør.

 • Kjøleanlegg: Kjøleanlegg kan for eksempel være kjølemaskiner, som lager isvann som distribueres i et bygg for å få komfortkjøling eller datakjøling.

 • Fjernvarmeanlegg: Fjernvarmeanlegg distribuerer ofte varme i sentrumsnære områder. Da er det gjerne en aktør som lager fjernvarme for eksempel ved å brenne søppel, som sendes ut i egne nett i gater og bygg.

 • El-kjeler: En el-kjele er en del av et varmeanlegg, og brukes blant annet som spisslast i fjernvarmeanlegg.

Optimalisering eller oppgradering: Velg riktig investering

Det viktigste å huske på når det gjelder forbedring av et klimaanlegg, er at du ikke må forhaste deg med å skifte ut og oppgradere. Det er viktig å først utrede om en driftsoptimalisering og vedlikehold er nok for å gjøre et klimaanlegg mer effektivt. Mange ganger kan enkle tiltak og tilpasninger i eksisterende systemer være nok til å gjøre en stor forskjell.

Om du kun investerer i oppgraderinger i anlegget, enten ved å bytte det delvis ut eller fullstendig, kan du nemlig ende opp med å ikke spare så mye på det i lengden.

Et anlegg må fortsatt justeres og tilpasses driften av bygget, for at det skal være mest mulig energieffektivt. André Løvlund forklarer at det er kun veldig gamle ventilasjon-, varme- eller kjøleanlegg som faktisk må oppgraderes og byttes ut.

– Optimalisering alene kan mange ganger kutte såpass mye i energiforbruk, at en investering i nytt anlegg ikke er nødvendig. Anlegget må som regel være mer enn 25 år gammel før det er nødvendig med utskiftning, konstaterer han.

Mulige tiltak for ditt klimaanlegg

Det finnes mange effektive og gode tiltak som kan gjøre en stor forskjell for ditt klimaanlegg.

Her har vi samlet noen av de vanligste tiltakene Entro pleier å utføre:

Vanlige tiltak for et varmeanlegg

For et varmeanlegg er det vanlig å få utført innregulering. Dette betyr at du justerer ventiler og vannmengder slik at varmeanlegget distribuerer korrekt, og gir den varmen den skal.

Et annet tiltak er å utføre vedlikehold på vannrenseanlegg. I et vannrenseanlegg distribueres varmen i et lukket varmesystem.

Vannet i anlegget kan inneholde partikler eller urenheter, som over tid vil gjøre at ventiler ikke fungerer som de skal. Du kan også vurdere å bytte store, ineffektive pumper til mindre og mer effektive pumper.

Vanlige tiltak for et ventilasjonsanlegg

Hvis et ventilasjonsanlegg er veldig gammelt, så burde du vurdere å bytte ut hele anlegget i stedet for vedlikehold. Dette er særlig aktuelt dersom gjenvinneren er av en type med dårlig gjenvinningsgrad. For eksempel batteri eller kryssveksler.

På nyere ventilasjonsanlegg kan du vurdere å bytte gjenvinner, dersom det er teknisk mulig. Et annet lurt tiltak er å bytte vifter som er reimdrevne til vifter som er direktedrevne.

Slik hjelper Entro deg med klimaanlegg

Entro har bred erfaring både med optimalisering og oppgradering av ulike klimaanlegg. Vi hjelper deg med kartlegging som gir deg skikkelig oversikt, utførelse av tiltak og oppfølging av driften.

Under kartleggingen undersøker vi hva som bruker energi i bygget, samt hvordan energien faktisk benyttes. Basert på dette utarbeider vi tiltakslister som kan forbedre resultatene.

Etter dette gjør vi som regel en optimalisering og enkle tiltak. Disse er gjerne enkle strakstiltak, men de kan ha stor effekt på energiforbruket og driften. Enkel optimalisering på eksisterende systemer kan ha mye å si.

– Mange kan kutte så mye som 10–25 % av energibruken etter en innledende optimalisering, uten at det går utover inneklimaet. Som regel blir det faktisk bedre etter en optimalisering, forteller André.

Etter en kartlegging går Entro gjennom resultater og bilder fra SD-systemet sammen med driftspersonell. I denne fasen leter vi etter mulige «setpunkter» som er stilt inn lite hensiktsmessig, eller som ikke har blitt tilpasset riktig.

– Sammen med drift setter vi ting i korrekt orden og balanse, for eksempel for å unngå at lokaler blir oppvarmet og nedkjølt samtidig. Da kan vi blant annet sjekke at ventilasjonen har korrekt innblåsningstemperatur, og at den er aktiv på rett tidspunkt.

André forteller at denne typen tilpasning og endring må gjøres over tid, siden et stort bygg vil omstilles tregt. Ulike årstider og temperaturendringer vil også spille inn, og kreve tilpasninger over tid.

– Man må ofte prøve seg litt frem for å finne korrekt setpunkt. Alle bygg har forskjellige behov og muligheter, så det finnes ikke et fasitsvar på hvordan dette skal gjøres.

Dette er også grunnen til at Entro alltid tilpasser denne prosessen til det enkelte bygget, og anleggene det er snakk om.

Dette bør du gjøre samtidig som optimaliseringen av klimaanlegget

Hvis du først optimaliserer eller oppgraderer deler av eller hele klimaanlegget, er det også andre tiltak som er lurt å gjøre samtidig.

Ved å samle flere tiltak i samme prosess kan du få mer uttelling for jobben, og det vil spare deg penger og tid sammenlignet med å få ting utført på ulike tidspunkt.

Energimerkeanalyse

Energimerkeanalyse er noe som har blitt vanlig å inkludere i prosesser hvor andre energitiltak blir iverksatt. Da kan du bruke det samme programmet som energimerker blir laget i, og teste ulike tiltak opp mot merkenivå.

Da blir aktuelle tiltak testet i flere simuleringer, for å se hvordan det påvirker merkenivået forklarer André Løvlund.

– Etter slike simuleringer kan du få en rapport med beskrivelse av tiltakene, og hvordan de vil ha innvirkning på merkenivået. Dette kan brukes som en oppskrift på hvordan et bygg kan tas fra for eksempel karakter D til B, eller A.

Vil du vite mer? Les mer om energimerking av bygg her.

Utbedre og utvide funksjoner i SD-anlegget, EOS og måling

Dersom det skal gjøres en jobb på et klimaanlegg, er det fordelaktig å også utbedre eller legge til flere funksjoner i SD-anlegget. Mange bygg har få, eller feil, funksjoner. For å virkelig så uttelling for en optimalisering, er det visse funksjoner som må være på plass.

Det er også lurt å innføre EOS dersom bygget ikke har det fra før. Dette er viktig for å kunne ha kontroll på energibruk både i drift og rapportering.

I tillegg til å forbedre SD-anlegg og etablere EOS, er det også smart å få på plass måling der du kan.

Ofte mangler det måling på for eksempel på tekniske anlegg, da er det lurt å få dette på plass, slik at du kan verifisere om anlegg faktisk blir driftet korrekt, sier André.

Se også vår artikkel: «Slik fungerer et SD-anlegg»

Trenger du hjelp med optimalisering av varme, kjøling og ventilasjon?

Optimalisering eller oppgradering av et klimaanlegg kan utgjøre en stor forskjell både på innemiljø, miljøavtrykk og lommeboka.

Entro hjelper deg i gang, og finner tiltak som passer både bygget og anlegget ditt.

Du kan også kontakte en av våre andre rådgivere her.

Vil du holde deg oppdatert på nyheter fra Entro?

Vi deler interessante saker innenfor energi, miljø og bærekraft. Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss