Alt om energimerking av bygg

Dato March 2nd, 2022
Energimerking er en forskriftsbestemt gjennomgang av bygg eller bruksområder i bygg, som gir en energiattest som viser hva bygget i teorien bruker av energi. Gjennomgangen og attesten følger en skala fra A-G, med A som best og G som dårligste forbrukskarakter. Les alt du trenger å vite om energimerking av næringsbygg her!

Alt om energimerking av bygg

Energimerking er en forskriftsbestemt gjennomgang av bygg eller bruksområder i bygg, som gir en energiattest som viser hva bygget i teorien bruker av energi. Gjennomgangen og attesten følger en skala fra A-G, med A som best og G som dårligste forbrukskarakter. Les alt du trenger å vite om energimerking av næringsbygg her!

I dag er energimerking obligatorisk ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1 000 kvm alltid ha en gyldig energiattest.

En energimerkeattest er gyldig i 10 år dersom forutsetningene for attesten ikke endres. Dette kan skje ved for eksempel ombygging av fasade, eller ved bytte av tekniske systemer.

Energimerking i praksis: Slik fungerer det

Selve utarbeidelsen av energimerkeattest i yrkesbygg utføres ved innsamling av tekniske opplysninger om bygget og byggets anlegg. Dette legges inn i et såkalt dynamisk simuleringsverktøy, som beregner grunnlaget for energimerket.

– Simuleringsmodellen kan også benyttes som beslutningsstøtte ved rehabiliteringer eller oppgraderinger av bygget. Da kan du enkelt simulere energibesparelser av tiltak, før beslutningen faktisk er tatt, forteller operativ leder i Entro, Geir Tore Hansen.

Han legger til:

– For eksempel kan det undersøkes hva du ville spart på energireduksjon ved å bytte vinduer.

Les også: BREEAM-sertifisering for eksisterende bygg

Skala og forbrukskarakter fra A-G

Energikarakteren gir en rangering av bygningen eller boligens energiytelse, sammenlignet med tilsvarende bygninger.

Bygninger som tilfredsstiller et energimerke med karakter A-B vil typisk være lavenergibygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene. Bygg kan også få disse karakterene om de har et effektivt varmesystem.

Karakter C gjelder stort sett for nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, eller bygninger med eldre forskriftskrav, men effektivt varmesystem.

Til slutt gjelder karakter D-G for eldre hus og bygninger som ikke er utbedret, eller bygget under eldre forskriftskrav enn de vi har i dag.

Andelen fossilt i energiforsyningen vil påvirke fargen fra grønn som best, og rød som dårligste fossilkarakter.

– Det er på trappene at fossilkarakteren erstattes med en effektkarakter på forbruk av elektrisk energi ved neste endring av forskriften, forteller Geir Tore.

Fikk du med deg denne? Borettslag og sameier kan spare enorme summer på klimatiltak

Egen oppvarmingskarakter for bygg

Oppvarmingskarakteren til bygget gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt, basert på systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i bygningen.

Karakteren gis etter en egen beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen eller bygningen.

Fargen grønn tilsvarer beste karakter, og betyr at boligen eller bygningen har systemer hvor det brukes en høy andel andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass. Bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.

Les også: Slik fungerer et SD-anlegg

Entro energimerker ditt yrkesbygg

Entro leverer energimerking som tjeneste innenfor myndighetskravet som foreligger for gyldig energimerkeattest ved salg/utleie, eller kravet for gyldig attest for yrkesbygg over 1000m2.

Samtidig gir denne prosessen store muligheter for å gjøre reelle forbedringer for den helhetlige energiytelsen av bygget, som igjen vil kunne gi en bedre merkeklasse og øke bygningens markedsverdi og utleie-interesse.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss her!

Hold deg oppdatert på nyheter fra Entro! Følg oss gjerne på Linkedin, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontakt oss