Alt om energimerking av bygg

Dato March 2nd, 2022
Energimerking er en forskriftsbestemt gjennomgang av bygg eller bruksområder i bygg, som gir en attest på hva bygget teoretisk vil forbruke av energi. Gjennomgangen følger en skala fra A-G, med A som best og G som dårligste forbrukskarakter.

Alt om energimerking av bygg

Energimerking er en forskriftsbestemt gjennomgang av bygg eller bruksområder i bygg, som gir en attest på hva bygget teoretisk vil forbruke av energi. Gjennomgangen følger en skala fra A-G, med A som best og G som dårligste forbrukskarakter.

I dag er energimerking obligatorisk ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1 000 kvm alltid ha en gyldig energiattest.

En energimerkeattest er gyldig i 10 år dersom forutsetningene for attesten ikke endres, for eksempel ved ombygging av fasade eller bytte av tekniske systemer.

Energimerking i praksis

Operativ leder i Entro, Geir Tore Hansen.

Selve utarbeidelsen av energimerkeattest i yrkesbygg utføres ved innsamling av tekniske opplysninger om bygget og byggets anlegg, som legges inn i et såkalt dynamisk simuleringsverktøy som beregner grunnlaget for energimerket.

Les også: BREEAM-sertifisering for eksisterende bygg

- Simuleringsmodellen kan også benyttes som beslutningsstøtte ved rehabiliteringer eller oppgraderinger av bygget, da man enkelt kan simulere energibesparelser av tiltak før beslutningen er tatt, forteller operativ leder i Entro, Geir Tore Hansen.

Han legger til:

- For eksempel kan det undersøkes hva man ville spart på energireduksjon ved å bytte vinduer.

Forbrukskarakter fra A-G

Energikarakteren gir en rangering av bygningen eller boligens energiytelse, sammenlignet med tilsvarende bygninger.

Bygninger som tilfredsstiller et energimerke med karakter A-B vil typisk være lavenergibygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene, og/eller har et effektivt varmesystem.

Karakter C gjelder stort sett for nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, eller bygninger med eldre forskriftskrav, men effektivt varmesystem.

Til slutt gjelder karakter D-G for eldre hus og bygninger som ikke er utbedret, eller bygget under eldre forskriftskrav enn dagens.

Fikk du med deg denne? Borettslag og sameier kan spare enorme summer på klimatiltak

Andel fossilt i energiforsyningen vil påvirke fargen fra grønn som best og rød som dårligste fossilkarakter.

- Det er på trappene at fossilkarakteren erstattes med en effektkarakter på forbruk av elektrisk energi ved neste endring av forskriften, forteller Geir Tore.

Egen oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren til bygget gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt, basert på systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i bygningen. Karakteren gis etter en egen beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen eller bygningen.

Fargen grønn tilsvarer beste karakter og betyr at boligen eller bygningen har systemer hvor det brukes en høy andel andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass. Bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.

Les også: Slik fungerer et SD-anlegg

Entro leverer energimerking som tjeneste innenfor myndighetskravet som foreligger for gyldig energimerkeattest ved salg/utleie, eller kravet for gyldig attest for yrkesbygg over 1000m2.

Samtidig gir denne prosessen store muligheter for å gjøre reelle forbedringer for den helhetlige energiytelsen av bygget, som igjen vil kunne gi en bedre merkeklasse og øke bygningens markedsverdi og utleie-interesse. Kontakt oss her.

Hold deg oppdatert! Følg oss gjerne på Linkedin, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Geir Tore Hansen

Kontakt oss