Enova lanserer nye ordninger for energieffektivisering

Dato October 2nd, 2023
I 2023 fikk Enova i oppdrag av klima- og miljødepartementet å forsterke satsingen innen energi og energieffektivisering. Nå har Enova lansert tre programmer som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg.

Enova lanserer nye ordninger for energieffektivisering

I 2023 fikk Enova i oppdrag av klima- og miljødepartementet å forsterke satsingen innen energi og energieffektivisering. Nå har Enova lansert tre programmer som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg.

Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg.

  • Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

  • Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Med energikommisjonens rapport fra februar 2023 friskt i minne, er det et faktum at behovet for energieffektivisering av bygg er akutt, og må skje i stor skala fremover.

Les også: Dette innebærer en energikartlegging

Nye virkemidler til næringsbygg

I de nye ordningene vektlegger Enova blant annet viktigheten av støtte til kartlegging av energi- og klimatiltak i bygg for små- og mellomstore bedrifter

Enova presiserer at mange byggeiere mangler oversikt over bygningsmassens energitilstand og aktuelle forbedringstiltak – og at denne kunnskapsbarrieren kan reduseres gjennom kartlegging av tilstand og mulige tiltak.

Les også: 5 effektive energitiltak for ditt bygg

Samtidig fremhever de viktigheten av at aktøren som gjennomfører kartleggingen har bred energifaglig kompetanse, og ikke er låst til én teknologi eller bransje.

Energikartleggingen bør også omfatte forslag til finansiering som er tilpasset eierorganisasjonen.

Ny investeringsstøtte

Et annet viktig virkemiddel er ifølge Enova investeringsstøtte som stimulerer til energimerking, energitjenester og energieffektivisering.

Det for å øke etterspørsel og gjennomføring av energitiltak, øke andelen energimerkede næringsbygg samt etablere et marked for energitjenester.

Enova fremlegger at støtten kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Les også: Alt om energimerking av bygg

Slik kan du raskt komme i gang

For å forberede deg best mulig på Enovas nye ordninger, og ta grep for å øke energieffektiviteten i dine bygg, kan du gjennomføre en rekke viktige tiltak.

Noen av disse er:

  1. Energikartlegging og energimerking: Kartlegg energitilstanden til bygningsmassen din og identifiser potensielle forbedringstiltak. En kartleggingsrapport og en energimerkeanalyse fra Entro vil si noe om dagens situasjon på bygget og hvilke tiltak som vil være mest effektive, både for å redusere energi og forbedre energimerket. Dette vil også danne grunnlaget for en søknad til Enova om investeringsstøtte.

    En energikartlegging støttes nå med opptil 50% fra Enova. Entro sikrer at kartleggingen er i henhold til alle kriterier hos Enova.

  2. Utforsk ulike finansieringsmuligheter: Se etter finansieringsalternativer som passer for din eierorganisasjon. Det kan være støtteordninger, investeringsstøtte eller andre insentiver som kan hjelpe deg med å implementere energieffektiviseringstiltak.

  3. Søk om investeringsstøtte: Dersom du ønsker å forbedre energikarakteren til dine bygg, kan du søke om investeringsstøtte fra Enova. Søknaden vil bli vurdert ut ifra ambisjons- og energimål.

    Tiltak dekkes med opptil 30%. Entro kan bistå med fremlegging av dokumentasjon slik at søknad om støtte er i henhold til krav fra Enova.

  4. Søk ekspertkompetanse: Hvis du trenger hjelp med energitjenester og energimerking av dine næringsbygg, kan du kontakte selskaper med spesialisert ekspertkompetanse på området. Entro er en av aktørene som tilbyr slik ekspertise og kan hjelpe deg med å implementere energieffektiviseringstiltak.

Les også: Energieffektivisering: nødvendig for å nå bærekraftsmålene

Vår ekspertise

I Entro er det en stor gjeng med spisskompetanse på feltet, som står klare til å hjelpe aktører med aktuelle energitjenester. Ta gjerne kontakt dersom dere trenger hjelp til dette.

Les mer på Enova sine egne sider her.

Vil du holde deg oppdatert på alt som skjer i Entro?

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss