Energieffektivisering: Nødvendig for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Dato January 27th, 2023
Energieffektivisering er et enkelt, ukontroversielt og billig tiltak for å nå våre bærekraftsmål innen 2030. Entro har til og med forretningsmodeller som gjør det mulig å gjennomføre dette uten å betale en eneste krone.

Energieffektivisering: Nødvendig for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Energieffektivisering er et enkelt, ukontroversielt og billig tiltak for å nå våre bærekraftsmål innen 2030. Entro har til og med forretningsmodeller som gjør det mulig å gjennomføre dette uten å betale en eneste krone.

Motivasjonen til det norske næringslivet for å nå bærekraftsmålene innen 2030 er stor, men veien dit er fremdeles usikker.

Ifølge Entros energi- og miljørådgiver Andreas Grimen er det imidlertid helt åpenbart hvilken rolle energieffektivisering bør ha i den grønne omstillingen fremover.

– Etter å ha fulgt debatten rundt energipriskrisen det siste året, er det åpenbart for meg at energieffektivisering bør løftes mye høyere på agendaen. Det virker som at både næringene selv og politikerne er enige i dette, men tempoet må opp, mener Andreas. 

Market Manager i Entro, Andreas Grimen.

Energieffektivisering i bygg kan kutte 10 % av strømforbruk

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at Norge kan kutte strømforbruket sitt med 10 % gjennom energieffektivisering i bygg alene. 

– Du finner knapt smartere tiltak. I kampen om å produsere mer energi eller nye fornybare industrieventyr, som viser seg å være både kontroversielt, dyrt og tidkrevende, er energieffektivisering noe man kan starte med i dag. Ikke er det dyrt eller kontroversielt heller, sier Andreas. 

– Dersom vi klarer å utnytte potensialet som ligger i energieffektivisering, er dette strøm vi kan bruke for å holde energiprisene stabile, satse på kraftkrevende industri eller eksportere, sier Andreas.

Les mer: Veien til et bærekraftig bygg

Byggeieres energiforbruk blir påvirket av ulike faktorer

Nye EU-krav, energimerkeordningen, krav fra banker, forsikringsselskap, leietakere og andre interessenter kan bli viktige drivere når det gjelder arbeidet med energieffektivisering fremover. Dette vil også kunne endre byggeiernes forhold til energiforbruk. 

– Byggeiere kjenner gjerne ikke til forbruket i byggene de eier, fordi de ikke selv står for betaling av strømregningen. Leietakeren på sin side har få eller ingen forutsetninger for å ha et langsiktig forhold til energiforbruket. Dette fører til at det bare tuter og går i flere norske bygg, og ender opp i sløsing, mener Andreas. 

– Når markedet svikter, må myndighetene gripe inn med pisk eller gulrotkake. Per nå er det verken eller. Det er få krav knyttet til energieffektivisering og fremoverlente byggeiere blir i liten grad belønnet for sin innsats.

Reduser energiforbruket med effektiv energikartlegging

Entro har de siste 30 årene utført energikartlegging av hundrevis av bygg. Basert på erfaring er det rimelig å anta at 10–20 % av energiforbruket i bygg kan reduseres ved å optimalisere driften av bygget, slik det står i dag.

Vil du lese mer? Se vår artikkel: Derfor er solceller en smart og bærekraftig investering

Tips til byggeiere som vil kutte i energiforbruket:

  • Skaff deg oversikt: Etabler måling og få et bevisst forhold til energiforbruket. 

  • Optimaliser de tekniske anleggene som du allerede har i bygget i dag. Du vil kunne spare penger allerede fra første dag med ny, optimalisert drift.

  • Reinvester disse pengene i energieffektive løsninger til bygget. Spar mer penger på sikt med disse nye løsningene! 

Kom i gang med energieffektivisering

Våre rådgivere setter i gang prosessen med å få et mer energieffektivt bygg – for å nå bærekraftsmålene frem mot 2030.

Kontakt oss i dag!

Kontakt oss