Velkommen til brukerkurs i Entro Optima

Ønsker du å finne ut av hva som forårsaker et unormalt høyt energiforbruk og hvordan man får kontroll på det? Med fokus på god drift og rett bruk av Entro Optima, vil du lett kunne identifisere energilekkasjene og kutte unødvendig forbruk.

Hvert bygg lever sitt liv, og det er forskjellig hva som kreves for god og optimal drift. Med et brukerkurs i Entro Optima viser vi deg hvordan du på en effektiv måte kan bruke programmet og få god kontroll på byggets «energifart».

Den grunnleggende kurspakken passer for driftere som ønsker en innføring eller oppfrisking i hvordan man bruker Entro Optima effektivt. Fokus vil være på god forståelse/tolking av grafer, timeverdier, ET-kurve, samt en grundig gjennomgang av funksjonaliteten i Entro Optima.

I den videregående kurspakken går vi nærmere inn på analyse av forbruk og ser på spesielle funksjoner og avansert bruk av Entro Optima.

For at du skal få et så godt utbytte som mulig, har vi satt en begrensning på 12 deltakere

 

10% rabatt ved deltakelse på sammenhengende kurs (grunnkurs og videregående)

Samtlige kurs varer fra 09:00 til 12:00 med påfølgende lunsj inkludert i kursavgiften.

Kontakt Erlend Berg Johnsen hvis du har spørsmål:
E-post: erlend.johnsen@entro.no
Tlf: 924 12 201

Kontaktperson