Velkommen til kurs i energioppfølging hos Entro

Hvert bygg lever sitt liv, og det er forskjellig hva som kreves for optimal drift. Ønsker du å finne ut av hva som forårsaker et unormalt høyt energiforbruk og hvordan man får kontroll på det? Med fokus på god drift og rett bruk av Entro Optima, vil du lett kunne identifisere energilekkasjene og kutte unødvendig forbruk.

Vår erfaring er at fåtallet av drifterne vi er i kontakt med er klar over hvilken verdi deres daglige arbeid utgjør for en bedrift. Byggeiere betaler millioner av kroner i energikostnader på byggene sine. Dette betyr at god energioppfølging på disse byggene blir svært viktig. Med aktiv og målrettet bruk av Entro Optima kan man oppnå inntil 20 prosent lavere energikostnader. Vår statistikk fra 8000 bygg viser dette. Aktiv drift omfatter fokus på selve bygget og byggets energi- og effektbruk.

Vi arrangerer både grunnleggende og avanserte kurs i energioppfølging med praktisk bruk av Entro Optima på våre lokaler i Oslo og Trondheim.

Den grunnleggende kurspakken passer for driftere som ønsker en innføring eller oppfrisking i hvordan man kan få kontroll over energiforbruket ved hjelp av Entro Optima. For mer erfarne driftere tilbyr vi en videregående kurspakke i energioppfølging med Entro Optima. Kurset vil inneholde ulike tema, basert på hva som er relevant for perioden og tiden fremover. Det vil dermed være svært hjelpsomt i den videre driften av dine bygg.

For at du skal få et så godt utbytte som mulig, har vi satt en begrensning på 12 deltakere.

10% rabatt ved deltakelse på sammenhengende kurs (grunnkurs og videregående)

Samtlige kurs varer fra 09:00 til 12:00 med påfølgende lunsj inkludert i kursavgiften.

 

Kontakt Erlend Berg Johnsen hvis du har spørsmål:
E-post: erlend.johnsen@entro.no
Tlf: 924 12 201

Kontaktperson